Nadácia Chemosvit pomáha už 20 rokov!

Nadácia Chemosvit pomáha už 20 rokov!

Dobročinnosť má svoje miesto od nepamäti v ľudskej spoločnosti.. Charita, pomoc druhým nebola a  nie je cudzia a ľahostajná ani spoločnostiam skupiny firiem Chemosvit a Finchem. Dôkazom toho je už dvadsaťročná existencia a fungovanie  Nadácie Chemosvit, ktorá sa...
Domov pod Tatrami

Domov pod Tatrami

Napĺňame krédo pomoci druhým Nadácia by nemohla fungovať bez svojich donorov, dlhoročných prispievateľov, bez ľudí, ktorým sa stala pomoc druhým prirodzenou súčasťou života … Vďaka štedrosti našich donorov môže Nadácia Chemosvit pomáhať tým, ktorí to najviac...
Ocenenia Nadácie CHEMOSVIT

Ocenenia Nadácie CHEMOSVIT

Plaketa Senior friendly 2018 pre Nadáciu CHEMOSVIT „Moderný život seniora dnes zďaleka nie je iba o záhradke a starostlivosti o vnúčatá. Musíme sa učiť starnúť aktívne. A naším cieľom je v dobrom upozorniť a morálne odmeniť tých, ktorí nám to uľahčujú,“ osvetlil...