Ocenenia Nadácie CHEMOSVIT

Nezaradené

Plaketa Senior friendly 2018 pre Nadáciu CHEMOSVIT

„Moderný život seniora dnes zďaleka nie je iba o záhradke a starostlivosti o vnúčatá. Musíme sa učiť starnúť aktívne. A naším cieľom je v dobrom upozorniť a morálne odmeniť tých, ktorí nám to uľahčujú,“ osvetlil zmysel tretieho ročníka súťaže Senior Friedly predseda občianskeho združenia Bagar Miloš Nemeček, ktoré je jedným z hlavných organizátorov tejto súťaže (ešte denník Pravda a Klub Luna).

Súťaž aj pre rok 2018 bola vyhlásené pre spoločnosti, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí seniorom pomáhajú zvyšovať kvalitu života.

„Pripomínam, že povinnosť venovať sa starším ľuďom plynie so zákona, kým v našej súťaži môže uspieť len ten, kto robí aj čosi navyše,“ povedal M. Nemeček. Ocenenie Senior Friendly malo aj v roku 2018 štyri kategórie: samosprávy, veľké firmy, malé firmy vrátane živnostníkov a vzdelávacie, zdravotnícke či iné inštitúcie. Len pre zaujímavosť, v prvých dvoch ročníkoch sa do súťaže prihlásilo vyše 50 subjektov a v roku 2018 to nebolo inak.

S myšlienkami o potrebe aktívneho života pre seniorov sa stotožňuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite, ktorá si váži podpory všetkých, ktorí jej v tomto smere pomáhajú a k nim patrí veľkou mierou aj Nadácia Chemosvit. Z rozhodnutia výboru ZO JDS sa po preštudovaní podmienok súťaže, ktoré zverejnil aj denník Pravda, sa rozhodla Nadáciu Chemosvit navrhnúť na ocenenie za rok 2018. Členovia výboru ZO JDS spolu so správkyňou Nadácie Ing. Beátou Šuhajovou spracovali návrh na ocenenie a – pozvánka na vyhlásenie výsledkov prišla aj s oznámením o udelení ceny.

Tie sa odovzdávali 19. októbra 2018 v Zichyho paláci v Bratislave. Plaketu Senior Friedly 2018 dostalo 10 organizácií a medzi nimi aj Nadácia Chemosvit, za ponuku rôznych výhod, služieb, výrobkov, aktivít a iných benefitov pre dôchodcov.

Čestné uznanie Senior Friedly si prevzalo osem organizácii a jednotlivcov.

Sme úprimne radi, že sa ocenenie dostalo aj Nadácii Chemosvit, ktorá vďaka svojim zamestnancom a sponzorom poskytuje každoročne nezištne pomoc aj seniorom v meste Svit, za čo im ďakujeme a k oceneniu úprimne blahoželáme.

Mgr. Miroslav Jurčák, predseda ZO JDS Svit

Výsledky tretieho ročníka súťaže Senior Friendly 2018 na portáli Pravdy

Nadácia Chemosvit od svojho vzniku v r. 2003 podporuje rôzne záujmové skupiny, združenia, športové kluby, školy, deti, no nezabúda ani na pomoc seniorom.

Do skupiny seniorov patria ľudia z radov zamestnancov, ktorí sa v dôsledku choroby stali invalidní dôchodcovia, ale aj tí šťastní, ktorí si v zdraví užívajú dôchodkový vek. Taktiež tu patria aj seniori, ktorí sú členmi rôznych klubov a organizácií, ktorých je v meste Svit a v okolí neúrekom. Prostriedky z nadácie boli smerované – napríklad pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubu seniorov Bôrik, Klubu seniorov Svit, pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých vo Svite, Zväz protifašistických bojovníkov vo Svite. Prostriedky na zlepšenie materiálno-technického vybavenia smerovali do Centra Sociálnych služieb v Batizovciach, Zariadenia pre seniorov v Poprade, Kvetnici, Veľkej, Tatr. Štrbe, Kežmarku, v Novej Polianke, Ľubici.

Už len množstvo seniorských centier a organizácií svedčí o tom, že dôchodcovia žijú a naďalej chcú žiť aktívnym životom, že sa združujú, organizujú rôzne výlety, navštevujú kultúrne podujatia, zaujímajú sa o rôzne technické novinky, chcú sa vzdelávať, chcú si zvyšovať počítačovú gramotnosť a chcú byť v tomto uponáhľanom svete stále rozhľadení a potrební. Za čo im patrí náš veľký obdiv.

Je však potrebné uviesť, že najväčšou podporou pre seniorov je, že aj prostredníctvom Vás – donorov vnáša Nadácia Chemosvit seniorom do života viac ľudského kontaktu, posilňuje ich duševnú pohodu, podnecuje ich kontakt so spoločenským prostredím, pomáha napĺňať ich ciele a sny a takto v ich životoch nie je ani kúsok priestoru pre osamelosť a smútok.


Cena primátora pri príležitosti 10. výročia založenia Nadácie CHEMOSVIT – 2013

Vzhľadom na to, že Nadácia CHEMOSVIT má sídlo v meste Svit, podporuje okrem iného aj zdravotnícke a sociálne zariadenia v meste Svit a jeho okolí, zameriava sa aj na podporu rozvoja športu, kultúry v meste a jeho okolí, poskytuje individuálnu pomoc zamestnancom svojich firiem ale i občanom mesta Svit, jeho starším spoluobčanom, bývalým zamestnancom a v neposlednom rade aj pomoci školám, talentovanej mládeži a ďalším fyzickým i právnickým osobám v meste. Podiel darov pre organizácie, inštitúcie a jednotlivcov v meste Svit činili za obdobie máj 2003 – máj 2013 40% z celkovo poskytnutých finančných príspevkov nadácie.

Na základe týchto skutočností pri príležitosti 10. výročia založenia Nadácie CHEMOSVIT jej primátor mesta Svit udelil Cenu primátora za rok 2013.