Kontakt

NAPÍŠTE NÁM

Nadácia CHEMOSVIT

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská republika

IČO: 378 848 67

Číslo účtu: 2622381900/1100
Tatra banka a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900

Ing. Jaroslav Mervart
predseda správnej rady
+421 52 715 2908

Ing. Marián Kacvinský
podpredseda správnej rady
+421 52 715 2738

Ing. Gabriela Hudáková
člen správnej rady
+421 52 715 2230

Ing. Peter Hric
člen správnej rady
+421 52 715 2333

Ing. Jana Králiková 
člen správnej rady 
+421 52 715 3516

Ing. Beáta Šuhajová
správca nadácie
+421 52 715 2501
nadaciachemosvit@chemosvit.sk

Ing. Ladislav Jašš
revízor