Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslaním nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom: poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi podporovať...
Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania 2023 „Ďakujeme Nadácii Chemosvit za poskytnutý dar pre nášho synčeka Luku Klokoča.  Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v centre Progress firmy Delfinoterapia SK. Beátka Kušmireková a Luka Klokoč Poďakovanie LK „Ďakujeme za Váš...
Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy Jedným z poslaní Nadácie Chemosvit je podporovať talentované deti a mládež pri rozvoji športu a telovýchovy, ktorí si napriek tejto uponáhľanej dobe nájdu čas a priestor pre športové vyžitie. Každý, kto sa venuje športu vie,...