Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslaním nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom: poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi podporovať...
Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania 2023 Z poďakovania rodiny J.S. zo Svitu: Chceli by sme sa touto cestou poďakovať Nadácii Chemosvit, za finančný príspevok. Uvedomujeme si, že za názvom „Nadácia“ sú konkrétni ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a ťažkej...
Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy Jedným z poslaní Nadácie Chemosvit je podporovať talentované deti a mládež pri rozvoji športu a telovýchovy, ktorí si napriek tejto uponáhľanej dobe nájdu čas a priestor pre športové vyžitie. Každý, kto sa venuje športu vie,...