Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslaním nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom: poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi podporovať...
Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania Nadácii CHEMOSVIT

Poďakovania 2023 Z poďakovania klubu ABŠ vo Svite Ďakujeme Nadácii Chemosvit za priazeň a finančné prostriedky na činnosť klubu Poďakovanie klubu ABŠ Svit Z poďakovania TFA Železný hasič Liptovská Teplička Ďakujeme Nadácii Chemosvit za sponzorský dar a pomoc pri...
Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú …

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy Jedným z poslaní Nadácie Chemosvit je podporovať talentované deti a mládež pri rozvoji športu a telovýchovy, ktorí si napriek tejto uponáhľanej dobe nájdu čas a priestor pre športové vyžitie. Každý, kto sa venuje športu vie,...