Domov pod Tatrami

Nezaradené

Napĺňame krédo pomoci druhým

Nadácia by nemohla fungovať bez svojich donorov, dlhoročných prispievateľov, bez ľudí, ktorým sa stala pomoc druhým prirodzenou súčasťou života … Vďaka štedrosti našich donorov môže Nadácia Chemosvit pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Na základe dohody o vzájomnej spolupráci medzi Nadáciou Chemosvit a Centrom sociálnych služieb v Batizovciach (CSS), každoročne pomáhame a prispievame na činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých klientov tohto zariadenia, na rôzne kultúrne, spoločenské, rekreačné a športové podujatia …

Z citátu p. riaditeľky:

„Poskytovanie sociálnych služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom a ľuďom bez domova je tvrdá a náročná práca. Kto sa jej neupíše celou dušou a srdcom, len ťažko pozná, čo dáva silu žiť aj vtedy, keď život nie je naplnený hmotnými hodnotami bežného života. V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach stretnete obetavých a nadšených zamestnancov, ktorí vytvárajú šťastný a spokojný domov mentálne, telesne a duševne postihnutým ľuďom, ale i ľuďom bez domova s ťažkými existenčnými problémami.“ (www.cssbatizovce.sk)

Zástupcovia Nadácie Chemosvit prijali pozvanie na deň otvorených dverí, ktorý sa konal v priestoroch CSS Batizovce. Po privítaní hostí, rodinných príslušníkov klientov, poslancov PSK, starostu obce so zamestnancami, predstaviteľov cirkví, zástupcov dodávateľov, bývalých zamestnancov, spolupracujúcich zariadení sa konal nádherný kultúrny program, ktorý pripravili samotní klienti centra. Veľký potlesk zožal ich scénický tanec „Chaos v mravenisku“ a ľudové pásmo „Ako sejú mak“. Vystúpenie doplnili žiaci zo Spojenej školy Mierovej vo Svite a detský folklórny súbor z Batizoviec. Po spoločnom prísľube, že sa do CSS Batizovce vrátime, sme tak aj urobili.

Koncom júna navštívili zástupcovia Chemosvitu – riaditeľ Ing. Peter Repčík a Nadácie – predseda Ing Jaroslav Lučivjanský, podpredseda Ing. Jaroslav Mervart, PhD., revízor Ing Ladislav Jašš a správkyňa Nadácie Ing. Beáta Šuhajová. V sprievode riaditeľky Centra Ing. Danice Ďuricovej a vedúcej odborných činností PhDr. Kataríny Bolisegovej si prezreli priestory historického kaštieľa i ostatných budov kde sídli centrum, oboznámili sa so službami centra, s činnosťou a potrebami jej klientov a predebatovali aj možnosti ďalšej spolupráce. Všetci sme sa presvedčili, že slová pani riaditeľky v úvode nie sú iba prázdnou frázou. Na vlastné oči sme videli láskavý prístup, srdce na dlani, obetavosť všetkých zamestnancov. A na druhej strane úsmev a radosť v očiach spokojných klientov sa dal vyčítať z každého koho sme na „potulkách“ po kaštieli stretli … Všade navôkol vládla príjemná a ničím, dokonca ani nami nerušená atmosféra. Klienti sa spontánne zhovárali, podali nám ruku, poďakovali …

Títo ľudia napriek svojmu postihnutiu sú radi užitoční a aktívni. Prešli sme sa dielňami, kde vytvárajú prekrásne keramické výtvory, tkajú koberce, vyšívajú pohľadnice, sušia nazbierané bylinky, z ktorých si potom varia čaj, vyrábajú rôzne prívesky, náramky, náhrdelníky, alebo len tak posedávajú a zhovárajú sa a tešia sa zo života a spoločne si ho spríjemňujú.

Preto sme radi, že aj naša nadácia finančne, návštevou, povzbudením, pomohla k spokojnosti klientov. A vidíme, že zmysel a poslanie nadácie sa aj takouto formou napĺňa.