O podpore miestnych komunít v novinách mesta Svit

Nezaradené

Rok 2021

Po ročnej prestávke sa uskutočnil XIII. ročník Memoriálu Dušana Budzáka

Zasúťažilo si 14 dvojíc počas dvoch horúcich dní 23. a 24. júna. Celkom sa v Lopušnej doline odohralo 26 zápasov na veľmi vysokej úrovni.

V duchu tradície založenej pred desiatimi rokmi, v roku 2011, poputuje výťažok zo štartovného tradične na účet Nadácie Chemosvit a podľa hesla „športovci športovcom“ sa tento rok pre Nadáciu vyzbierala suma 1 040 €.

„Vďaka patrí všetkým Vám, ktorí sa k tejto iniciatíve spočívajúcej v podpore regionálneho športu pre deti zo sociálne slabších rodín zo Svitu a okolia a ďalších charitatívnych cieľov vždy radi pripájate. Skutočne si ceníme, že krédo pomoci druhým, ako jednej z celoživotných zásad človeka na počesť ktorého turnaj organizujeme, sa darí vďaka našim každoročným účastníkom aj naďalej napĺňať. Ďakujeme za podporu, účasť a skvelú atmosféru, ktorú všetci účastníci vytvorili počas XIII. ročníka spoločensko – charitatívno – tenisového turnaja v štvorhre „Memoriál Dušana Budzáka,“ dodáva jeden z organizátorov Martin Budzák.

Výsledky turnaja:

I. miesto si v skvelom finálovom zápase po prvýkrát vybojovala dvojica Peter Pisarčík – Ján Budzák.
II. miesto získali minuloroční víťazi Miroslav Švigar – Michal Vasiľko.
III. miesto po náročnom súboji obsadila naša historicky najúspešnejšia dvojica Vladimír Balog – Igor Lupták.

 

Cena za „bojovnosť“ tentokrát zaslúžene putovala do rúk Michala Naďa st., ktorý aj so svojim spoluhráčom odohrali v naozaj veľkej horúčave tiebreakový zápas o 3. miesto.

Veľmi nás potešilo, že podujatie svojou návštevou poctil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR pán Karol Galek, ktorý zároveň víťazom osobne odovzdal ich víťazné trofeje.

V mene podporených detí a mládeže Vám týmto ešte raz srdečne ĎAKUJEME a takisto nemenej ďakujeme všetkým partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať:

• Finchem, a.s., Svit
• Respect Slovakia, s.r.o., Piešťany
• Premium InsuranceCompany
• Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR)
• Slovanet, a.s., Bratislava
• Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
• J&T Banka, a.s., expozitúra Vysoké Tatry
• Tatrakon, s.r.o., Poprad
• Lopušná dolina Resort
• GEMOR Fashion, s.r.o.
• VÚCHV, a.s., Svit

Organizátori Vám želajú veľa športových, pracovných a osobných úspechov a už dnes sa tešia na pokračovanie turnaja.

Daniela Virostko

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, júl – august 2021, Ročník: XX, strana 20, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Denné mestské letné tábory v CVČ vo Svite

Tak ako každý rok je snahou Centra voľného času vo Svite organizovať pre deti denné letné tábory počas prádznin, nebolo tomu inak ani toto leto. Záujem zo strany rodičov a detí bol väčší ako minulý rok.

Celkový počet detí v našich táboroch bol 148. Tábory prebiehali počas dvoch týždňov v júli a dvoch týždňov v auguste. Boli rozdelené do skupín na cyklistický a športovo-tvorivý. Našou snahou bolo deťom zabezpečiť pestrý a zaujímavý program so súkromnou dopravou, aby sme ich dostatočne chránili v tejto neľahkej dobe pandémie. Potešením pre nás bol nielen vyšší počet detí oproti minulým rokom, ale aj účasť detí zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré sa mohli zúčastniť tábora aj vďaka záštite primátorky mesta Svit Ing. Dáši Vojsovičovej, sponzorovi – Nadácii Chemosvit a ďalším donorom – Mgr. Alene Ledeckej, Ing. Jánovi Mlynárovi a Nadácii Tesco. Pani primátorka prostredníctvom menovaných štedrých sponzorov zabezpečila deťom účasť na týchto táboroch, aby mohli mať spolu s účastníkmi tábora spoločné zážitky a tešili sa z krásnych dní v kruhu novonadobudnutých priateľov. Ďalšou štedrou pomocou pre nás v táboroch bol úspech v získaní 2. miesta v projekte Tesco s názvom „Každý deň nový zážitok pre sociálne slabšie deti“. Tu sme uspeli a získaním finančných prostriedkov vďaka Nadácii Tesco sme mohli týmto deťom v táboroch dopriať a zabezpečiť dostatok aktivít športového aj tvorivého charakteru, ako aj rôzne výlety mimo mesta. V tomto trende pomoci deťom z menej podnetného prostredia, či jednorodičovským rodinám chceme pokračovať aj v budúcnosti. Veríme, že sa to u nás vo Svite v CVČ stane tradíciou a my budeme môcť pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

CVČ Svit

POĎAKOVANIE PRIMÁTORKY MESTA

Týmto by som rada vyslovila moje úprimné poďakovanie Nadácii Chemosvit, Alene Ledeckej a Jánovi Mlynárovi za štedré finančné dary a ochotu pomôcť v tomto projekte. Vďaka skvelej spolupráci a podpore menovaných sponzorov mohli deti z rodín, ktoré majú zložité životné situácie, zažiť letné tábory a užiť si príjemný čas strávený s rovesníkmi.

Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 11, november 2020, Ročník: XX, strana 12, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2020

V predchádzajúcom roku kúpilo Mesto Svit profesionálny korytový žehlič pre Zariadenie opatrovateľskej služby v hodnote 2700 €. Finančné prostriedky mestu poskytla Nadácia Chemosvit. Pôvodný žehlič bol vyradený z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav pred viac než dvomi rokmi. Profesionálny žehlič je v podobných zariadeniach štandardom. Umožňuje zefektívniť a uľahčiť prácu tým, ktorí tu majú za úlohu obslužné činnosti. Touto cestou vyjadrujeme Nadácii Chemosvit srdečné poďakovanie za finančnú podporu.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, január-február 2020, Ročník: XIX, strana 23, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


HORAL a HORAL JUNIOR 2020 bol úspešný napriek sťaženým podmienkam

V sobotu 8. augusta 2020 sa vo Svite odohral jeden z najprestížnejších horských cyklomaratónov na Slovensku. V poradí už 21. ročník sa napriek nepriaznivým podmienkam v súvislosti s pandémiou koronavírusu tešil pomerne vysokej účasti pretekárov. Zúčastnili sa aj pretekári z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a Estónska. Spolu sa maratónu zúčastnilo 554 pretekárov, z toho 511 mužov a 43 žien. Napriek súčasnej situácii je z hľadiska počtu účastníkov Škoda Horal MTB maratón úspešný.

Z dôvodu spomínanej epidémie bolo menej sponzorov, ako tomu bolo po minulé roky a preto bola najdlhšia trať Krejzi 133 km zrušená a účastníci tak mali na výber zo štyroch tratí (Lejzi 80 km, Senzi 48 km, Ízi 33 km, a rodinnú Dejzi 17 km). Napriek tomu bolo účastníkmi chválené precízne značenie a zaujímavá, výnimočná trať, ktorá na základe udelenej výnimky zo zákona viedla aj cez chránené územia.

O 8.30 h vyrazilo 129 pretekárov na 80 km dlhú trať LEJZI s prevýšením 2 500 m. Jedná sa o naozaj náročnú trať, hoci jej názov hovorí o niečom inom. Táto trať vedie napríklad cez Vikartovce, Sedlo Madejovo, Liptovskú Tepličku či Panskú hoľu, kde sa pretekári dostanú aj nad úroveň lesa a ďalej opäť cez Liptovskú Tepličku a Šuňavu až naspäť do Svitu. Počas tejto trasy museli byť cyklisti pripravení na strmé stúpania a miestami aj na veľmi náročný terén. Počasie bolo našťastie priaznivé. V absolútnom poradí sa na prvom mieste umiestnil Ján Halík z Popradu, druhý bol Patrik Kuril a tretie miesto obsadil Karel Hartl z Českej Republiky.

O 9.30 h štartovala o niečo menej náročná trať SENZI, ktorej sa zúčastnilo 198 pretekárov. Jedná sa o 48 km dlhú trať s prevýšením 1 500 m.

Ako tretia štartovala trať IZI, ktorá bola pôvodne koncipovaná ako štvrťmaratón, tento rok však bola predĺžená na 33 km. Na tejto trati súťažilo 100 pretekárov.

Posledným štartom dňa bola trať DEJZI, ktorá je určená pre rodičov s deťmi a ide o najkratšiu 17 km dlhú etapu.

Horal junior

Cyklistické preteky pre deti HORAL JUNIOR sa konali nasledujúci deň 9. augusta 2020 so štartom o 10.00 h. Počasie prialo, aj účasť detí bola vysoká. Celkovo sa prihlásilo 172 detí. Deti súťažili v rôznych kategóriách od najmenšej baby (bejby) až po starších žiakov a žiačky. Pri registrácii dostal každý účastník sladkú odmenu aj pitný režim. V kategórii baby boli v cieli odmenené všetky deti. V starších kategóriách dostali ceny prví traja a účastnícke listy všetci súťažiaci. Celým podujatím nás sprevádzal moderátor a program bol obohatený o kultúrny program vystúpenia Tárajka a Popletajky. Tí pre deti pripravili rôzne súťaže o sladké odmeny a zabavili ich počas celej akcie.

Organizátori ďakujú všetkým účastníkom týchto akcií a tiež sponzorom: ŠKODA, ALTO Slovakia s.r.o., Chemosvit Tervakoski, Norwit, Nadácii Chemosvit, Mestu Svit, aj všetkým viac ako 200 dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou pomocou. Spolu sme to zvládli a tešíme sa na budúci rok 2021.

Horal tím

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 9, september 2020, Ročník: XIX, strana 8, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


AKO DOMA pripravilo zábavné letné podujatia pre celú rodinu

Po dlhých mesiacoch, keď bolo naše Rodinné centrum AKO DOMA zatvorené, sme sa rozhodli otvoriť jeho brány vo veľkolepom štýle. A to zorganizovaním kultúrno–spoločenských podujatí pre rodiny s deťmi. Keďže sa dlhšiu dobu v našom mestečku nič podobné nedialo, rozhodli sme sa takýmto spôsobom rozprúdiť krv v žilách spoluobčanom. A naozaj sa nám to podarilo.

Prvá akcia – Prázdninový festival 2020 sa konala 4. júla s prekvapivo vysokou účasťou cca 120 ľudí. Za pomoci dievčat z Little Berry sme sa postarali o perfektný program. Ďalšou aktivitou bola Lukostreľba Svit a tiež vystúpenie Základnej umeleckej školy. Po úspechu z prvého podujatia sme sa rozhodli usporiadať ešte ďalšie dve. V úvode augusta to bolo Užime si leto naplno, na ktoré sa nám podarilo získať aj podporu sponzorov. Preto sme mohli pozvať aj účinkujúcich a to Tárajku a Popletajka a skupinu Folkeri. Ďalšie aktivity pripravili pre návštevníkov svitskí skauti, Centrum voľného času Svit a dobrovoľný hasičský zbor so svojím novým autom. Účasťou na podujatí nás podporilo približne 300 ľudí. Leto sme sa rozhodli ukončiť impozantne. Vďaka sponzorom sa nám podarilo osloviť uja Ľuba z Košíc.

Poďakovanie patrí aj teamu Little Berry, tiež Karolovi Floriančičovi za prezentáciu zbraní z 2. svetovej vojny a obrovské poďakovanie patrí skupine Batida – bubnová show, ktorá prišla ako prekvapenie. Na záver podujatia bola ešte bohatá tombola za ktorú všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme. Nesmieme zabudnúť na Jadranskú zmrzlinu, ktorá venovala prvým 100 deťom zmrzlinu zadarmo. Toto podujatie prišlo podporiť asi 300 ľudí. Všetkými troma podujatiami nás sprevádzal výborný moderátor Ondrej Vnenčák a ozvučenie zabezpečil Peter Prokop. Všetky podujatia boli zdarma, bez vstupného a to vďaka sponzorom: PSS stavebná sporiteľňa, Pavol Kuna, Nadácia Chemosvit, Bibiana Fafráková, Raiffeisen banka, Little Berry. A v neposlednom rade vďaka tímu RC AKO DOMA, ktorý pracoval ako usilovné včeličky, aby bolo všetko pripravené. Samozrejme ďakujeme aj všetkým návštevníkom našich podujatí. Uvidíme sa na ďalších super akciách, ktoré určite v meste ešte budeme robiť.

Eva Žoldáková, red.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 10, október 2020, Ročník: XIX, strana 12, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2019

Basketbalisti spomínali na Dušana Kaňuka už deviatykrát

V sobotu 5. januára 2019 sa v Aréne BK Iskra Svit uskutočnil 9. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika.

V turnaji si zmeralo svoje sily 6 mužstiev, z toho štyri zo Svitu – Majstri, Cafe Crazy, Legáto, BK Svit, jedno z Liptovského Mikuláša a zahraničný hosť zo Srbska – Bačka Topola. Návšteva zo Srbska prišla do Svitu už vo štvrtok a spolu s domácimi hostiteľmi spoznávali krásy okolia. V sobotu ich už však čakal priateľský basketbalový zápas na palubovke Iskra arény s ďalšími mužstvami.

Z turnaja vzišlo víťazne družstvo Majstrov pod vedením Jána Drobného, druhé miesto obsadilo družstvo Bačka Topola zo Srbska a na bronzovej priečke skončilo mužstvo Legáto pod vedením Mariána Bezáka. Basketbalisti z Cafe Crazy skončili štvrtí, za nimi BK Svit a na poslednej priečke sa umiestnilo družstvo z Liptovského Mikuláša. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Martin Míčka z družstva Legáto a najlepším strelcom sa stal Pavol Michlík z Cafe Crazy. Najužitočnejším hráčom sa stal Milan Jung z Liptovského Mikuláša.

Poďakovanie za usporiadanie turnaja patrí hlavnému organizátorovi Jaroslavovi Dolinajovi, Mariánovi Martočkovi, Rudolfovi Kovalíkovi a Mestu Svit na čele s primátorkou Dášou Vojsovičovou, ktorá sa zúčastnila vyhodnotenia turnaja. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, Rastislav Macurák – Cafe CRAZY, Marián Bezák, Jozef Kalakaj – spolužiak Dušana Kaňuka a Jozefa Minárika, manželky našich kamarátov a priatelia, ktorí prispeli k obohateniu priebehu turnaja. Poďakovanie patrí aj Miroslavovi a Gustávovi Farkašovcom za zabezpečenie časomiery a regulérnosť turnaja a zapisovateľovi Igorovi Richnavskému.

Veríme, že pri ďalšom, jubilejnom desiatom ročníku Memoriálu Dušana Kaňuka bude počet basketbalistov ešte hojnejší ako tento rok.

MM

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, január-február 2019, Ročník: XVIII, strana 19, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


ZO JDS je tu už 15 rokov

V stredu 20. marca sa v Dome kultúry stretli členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZOJDS) vo Svite, aby si na hodnotiacej schôdzi programu na rok 2019 pripomenuli aj založenie tohto občianskeho združenia pred 15 rokmi.

Za prítomnosti primátorky mesta Dáši Vojsovičovej, predsedu OO JDS v Poprade Jána Surmíka a ďalších hostí, predseda ZO JDS Miroslav Jurčák zhodnotil činnosť organizácie od jej založenia 7. 4. 2014.

V úvode hodnotenia činnosti zhrnul základné piliere a ciele združenia. ZO JDS vo Svite sa už od svojho vzniku venovala plneniu stanov, ktoré ukladajú pomáhať občanom v dôchodkovom veku a vytvárať podmienky na realizáciu ich záujmov. Chráni ich práva a požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie a zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a liečebnej starostlivosti dôchodcov. Podporuje a rozvíja kultúrne, športové a spoločenské aktivity.

Organizácia hľadala v spolupráci so samosprávou mesta spôsoby ako zlepšovať život dôchodcov. Známe sú pripomienky k zdravotníctvu, k Domu smútku, k zdravotnej činnosti v poliklinike, k poriadku a čistote na území mesta a mnohé ďalšie, ktoré boli poslancami a vedením mesta aj zohľadnené. Organizovanie takých podujatí ako je novoročné stretnutie seniorov s primátorom mesta, poslancami, podnikmi a inštitúciami, okresných športových hier seniorov a stretnutia seniorov pri Kolibe pri oslobodení v máji a oslavách SNP presahujú aj možnosti seniorských organizácií.

Seniori za 15 rokov vďaka Nadácii Chemosvit, Chemosvitu Chedos a mestu Svit organizovali tematické zájazdy, navštívili prezidenta Ivana Gašparoviča, Národnú radu SR a dvaja členovia aj orgány EÚ. Vylepšili si školením počítačovú gramotnosť, zúčastnili sa rôznych liečebných pobytov v kúpeľoch a zapojili sa do rôznych kultúrnych podujatí.

Osobitnou kapitolou v posledných dvoch rokoch je spolupráca seniorov ZO JDS s Centrom voľného času a mládežníckym parlamentom, kde sa črtajú aj pre tento rok ďalšie spoločné aktivity.

To všetko dobré, vychádzajúce so záujmu seniorov je aj obsahom plánovaných aktivít pre rok 2019 a prijatého uznesenia z hodnotiacej schôdze. S takým očakávaním a želaním dobrého zdravia pre všetkých seniorov v meste sa prihovorila aj primátorka Dáša Vojsovičová, ktorá s predsedom ZO JDS Miroslavom Jurčákom poblahoželala zakladateľom organizácie a aktívnym členom. (ák)

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 4, apríl 2019, Ročník: XVIII, strana 12, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Nielen pomáhali, ale aj vzdelávali k lepšiemu zdraviu

Každoročne sa miestny spolok Slovenského Červeného kríža Svit zapája do komunitných aktivít počas Dní mesta Svit. A nebolo tomu inak ani tentokrát.

V stánku sme poskytovali prvú pomoc účastníkom, prezentovali sme sa vlastnoručne vyrobenými výrobkami a zamerali sme sa na zdravú sušenú zeleninu – cviklu a sladký zemiak – topinambur. Dokonca sa nám tento rok podarilo zosúladiť termín so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a celonárodnou osvetovou kampaňou, zameranou na podporu testovania na rakovinu hrubého čreva – Črevotour. A tak sa veľký model čreva dostal aj do Svitu.

V priestoroch Arény Svit poskytovali pracovníčky VšZP poradenstvo účastníkom na základe vykonaných meraní tlaku, tuku, svalovej hmoty a podobne. Oboznámili ich, okrem iného, aj s výživovo-pohybovým kompasom a s tým, ako sa treba hýbať. Napríklad 50 g mliečnej čokolády dokážeme vytancovať za 23 minút a vyprážaný syr a hranolčeky s „tatarkou“ vybeháme až za 70 minút. Najefektívnejšou liečbou obezity je však prevencia, ktorá je dostatočným dôvodom na to, aby sme kompasu zdravia venovali pozornosť.

Nezahoď svoj život

V rámci kampane na podporu Národného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka, chce pacientska Aliancia NIE RAKOVINE, čo najväčšiemu počtu ľudí priniesť životne dôležité informácie o tomto závažnom onkologickom ochorení. Edukačné podujatie organizuje Aliancia NIE RAKOVINE s podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Program onkologickej prevencie Črevotour 2019 s názvom „Nezahoď svoj život“ putuje po Slovensku a oslovuje široké skupiny obyvateľstva. V sobotu 22. júna sa návštevníci Dní mesta vo Svite mohli prejsť nafukovacím megačrevom , ktorým sa dá prejsť ako tunelom. Videli, ako vyzerá črevo vo vnútri, ako sa vyvíja z polypu rakovina a čo môžu urobiť, aby ju včas odhalili, alebo jej predišli. Spolu s výkladom školených pracovníkov ide o výnimočný vzdelávací nástroj pre mladých i starších. „Ak sa rakovina hrubého čreva zachytí včas, je liečiteľná. A stačí na to jeden jednoduchý test, ktorý si môžu ľudia vypýtať v rámci preventívnej prehliadky, alebo aj mimo nej, u svojho všeobecného lekára. Chceme ľuďom vysvetliť, že nejde len o nich, ale aj ich blízkych, pretože ochorieť na rakovinu znamená veľkú bolesť a trápenie aj pre ich okolie. Ak si už test nechcú urobiť kvôli sebe, mali by si ho spraviť kvôli svojim blízkym. A zároveň by mali dohliadnuť na svojich rodičov, alebo starých rodičov, aby si z rovnakých dôvodov robili test pravidelne aj oni.” dodal Patrik Herman.

Za to, že sme mohli obyvateľom sprostredkovať túto edukačnú aktivitu, patrí veľké ĎAKUJEM Nadácii CHEMOSVIT, ktorá ju finančne podporila.

ZDRAVIE je naozaj to najcennejšie, chráňme si ho, vzdelávajme sa a pomáhajme si.

Mária Zentková

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, júl-august 2019, Ročník: XVIII, strana 16, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Poďakovanie

Týmto chcem poďakovať predstaviteľom mesta Svit, osobitne primátorke mesta, Ing. Dáši Vojsovičovej a tiež Nadácii Chemosvit zastúpenej pánom Ing. Jaroslavom Lučivjanským, za finančnú a materiálnu pomoc pri mojej účasti na Majstrovstvách sveta v streetworkout, ktoré sa konali dňa 27. júla v Moskve. Týmto mi bolo umožnené stretnúť sa tam a zasúťažiť si s tými najlepšími workoutistami z 35 krajín sveta, teda konkurencia bola veľká. Napriek tomu, že som sa neumiestnil, som vďačný za príležitosť zúčastniť sa majstrovstiev sveta, reprezentovať našu krajinu a moje mesto. Získal som aj množstvo skvelých skúseností a inšpiráciu, ktoré verím, že môžem zúročiť v tomto športe, vo svojom meste, ako aj v rámci Slovenska.

Bc. Adam Austera

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 9, september 2019, Ročník: XVIII, strana 17, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2018

Seniori nezaháľajú

Pri zamyslení sa nad uplynulým časom, je hodné konštatovať, že seniori organizovaní v Jednote dôchodcov spolu s ďalšími seniormi v meste nezaháľali a aj tento rok využívajú na rôzne aktivity.

Uplynulo pol roka, odkedy bol zvolený výbor Jednoty dôchodcov (JDS) na štvorročné funkčné obdobie a prijaté aktivity do rôznych oblastí, podľa záujmu seniorov. Bolo to na hodnotiacej schôdzi Jednoty dôchodcov 14. marca 2018. K najdôležitejším úlohám Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v tomto roku bolo sfunkčniť komunitnú miestnosť, ktorá sa vďaka primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi stala vhodným pracovným miestom organizácii. Pomocnú ruku podala aj Nadácia Chemosvit na zariadenie počítačovou technikou, čo výbor ZO JDS už plne využíva. Je používaná na bežnú komunikáciu s rôznymi inštitúciami, ale aj na predkladanie požiadaviek v oblasti zdravotníctva, Technickým službám na udržiavanie čistoty v meste a podobne.

Ďalšou novinkou v roku 2018 sa stalo pokračovanie rozvíjania partnerských vzťahov s mestom Partizánske. V tomto Baťovom meste sa v júni zúčastnilo 30 športovcov zo Svitu na športovej olympiáde. Súťažilo tu do 300 seniorov. V októbri nám návštevu opätuje skupina seniorov z Partizánskeho pri príležitosti osláv Úcty k starším.

Pomáhali mestu, súťažili a aj sa zabavili

Seniori mesta na jar podali pomocnú ruku TS a brigádovali na skrášlení miesta posledného odpočinku – na cintoríne.

Organizovanie Okresných športových hier seniorov v júni pre viac ako 120 seniorov z okresu Poprad a Kežmarok dalo zabrať výboru ZO JDS. No potvrdila sa nám opäť veľmi dobrá spolupráca s primátorom mesta Miroslavom Škvarekom a Centrom voľného času. V septembri sa 45 seniorov zúčastnilo tematického zájazdu na Liptov. Bolo to malé osvieženie pred končiacim sa letom a začiatkom temnejších jesenných dní.

Pri aktivitách seniorov zo Svitu zohráva dôležitú úlohu aj aktívna činnosť Okresnej organizácie JDS v Poprade. V sobotu 29. septembra sa totiž 30 seniorov (pod vedením predsedu zábavnej skupiny Svittasenior A. Tokára) zúčastnilo IV. ročníka Festivalu hudby, spevu a tanca seniorov v Kežmarku.

Do konca roka nás ešte čaká Okresná prehliadka poézie a prózy v Poprade, na ktorej sa 15. novembra tiež zúčastnia seniori zo Svitu.

Z tohto krátkeho pohľadu na činnosť a aktivity seniorov organizovaných nielen ZO JDS ale i ďalšími organizáciami je vidieť, že seniori sa nevenujú len sebe, ale chcú byť prospešní aj mestu Svit. Sú však aj v očakávaní, že pri dobrej spolupráci s mestom sa ich život v meste stane krajším a zaujímavejším. A o to seniorom ide.

Mgr. Miroslav Jurčák

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 10, október 2018, Ročník: XVII, strana 13, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Mladí hokejbalisti bojovali o titul majstra

Posledný júnový týždeň sa uskutočnili záverečné kolá Podtatranských žiackych hokejbalových líg (PŽHbL). V telocvični CVČ vo Svite sa dňa 25. júna uskutočnilo posledné 9. kolo PŽHbL hokejbalistov do 8 rokov, kde v priebehu sezóny 2017/18 súťažilo šesť tímov o medailové pozície. Išlo o družstvá ZŠ Komenského Svit, SŠ Mierová Svit, ZŠ L. Teplička, ZŠ Batizovce, ZŠ Sp. Teplica, CVČ Lords Ball Svit. Každý sa stretol s každým trikrát.

O dva dni neskôr prebehlo na hokejbalovom ihrisku vo Svite 9. záverečné kolo PŽHbL v kategórii do 12 rokov za účasti ôsmich základných škôl, a to SŠ Mierová Svit, ZŠ Komenského Svit, ZŠ Sp. Teplica, ZŠ Batizovce, ZŠ Lučivná, ZŠ Štrba, ZŠ L. Teplička, ZŠ Vikartovce. Hralo sa systémom každý s každým dvakrát.

Odovzdávali ocenenia

Po odohratí posledných ligových zápasov v oboch kategóriách sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie líg za prítomnosti prednostu mesta Svit Juraja Peťka, zástupcov organizácie OZ Zober loptu, nie drogy, Mateja Macichu, riaditeľky CVČ Andrey Michlíkovej, zástupcov hokejbalového klubu MHbK Lords Ball Svit, organizátorov súťaže a mnohých ďalších.

Majstrom Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy v kategórii do 8 rokov sa stalo družstvo ZŠ L. Teplička. Vicemajstrom kategórie U8 sa stal tím zo ZŠ Batizovce, bronz si vybojovala ZŠ Spišská Teplica. Boli vyhodnotení aj najlepší hráči. Najlepšími strelcami boli Filip Šleboda zo ZŠ Spišská Teplica a Miroslav Čonka zo ZŠ Batizovce. Najlepšími útočníkmi sa stali Tomáš Sabo a Jakub Božík, obaja zo ZŠ Komenského Svit. Najužitočnejším hráčom sa stal Adam Smolár zo ZŠ L. Teplička. Najlepšími obrancami boli Ondrej Spišák zo ZŠ Komenského Svit a Ondrej Michalko zo SŠ Mierová Svit a najlepšími brankármi Peter Nagy zo ZŠ L. Teplička a Alex Pavličko zo ZŠ Sp. Teplica.

Titul majstrov PŽHbL U12 si vybojoval nováčik súťaže zo ZŠ Vikartovce, ktorý v tomto ročníku nenašiel premožiteľa. Ligu vyhral bez jedinej prehry. Po odovzdaní medailí prednostom Mestského úradu Svit a zástupcami OZ Zober loptu, nie drogy, boli vyhodnotení i najlepší hráči ligy. Cenu najlepších strelcov si odniesli Daniel Smolár zo ZŠ Liptovská Teplička a Jozef Pačaj zo SŠ Mierová Svit, najlepších útočníkov Ján Benko zo ZŠ Batizovce a Marcel Tencer zo ZŠ Komenského Svit. Za najlepších obrancov boli vyhlásení Maroš Šebest zo ZŠ Vikartovce a Ľubomír Horňák zo SŠ Mierová Svit. Najlepšími brankármi s najmenším počtom inkasovaných gólov sa stali Tobias Bukovina zo ZŠ Vikartovce a Adam Pažický zo SŠ Mierová Svit.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým hráčom oboch žiackych podtatranských líg U8 i U12 za bojovnosť, hru v duchu fair play, pedagógom za trénerské vedenie, riaditeľom škôl za umožnenie ich účasti v tejto súťaži. Ďakujeme mládežníkom zo Strednej odbornej školy vo Svite a ďalších odborných škôl v regióne za výpomoc pri organizácii jednotlivých kôl, vedeniu SOŠ Svit a triednym učiteľom za umožnenie ich účasti na ligách.

„Ďakujeme všetkým za podporu mládežníckeho hokejbalu v tomto regióne, mestu Svit, primátorovi mesta Miroslavovi Škvarekovi, Slovenskej hokejbalovej únii, OZ Zober Loptu, nie drogy, Cent Taxi Svit Jozefovi Bujdošovi, Nadácii Chemosvit, CVČ Svit a všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomohli a pomáhajú,“ uviedol Kalasz.

Všetkým želáme pekné prázdniny, krásnu dovolenku a veríme, že sa v septembri opäť uvidíme.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, júl – august 2018, Ročník: XVII, strana 9, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Aktívny život seniorov

Mesiac marec patril v živote seniorov združených v ZO JDS hodnoteniu činnosti za ostatné tri roky. Na hodnotiacu schôdzu prišiel aj primátor mesta Miroslav Škvarek a ďalší vzácni hostia. Seniori zhodnotili svoju bohatú činnosť, zvolili si zástupcov na nasledujúce štyri roky a prijali čestných členov z radov osobností.

Besedy i počítačové kurzy

Základná organizácia má 99 členov, ktorí nechcú sedieť doma so založenými rukami, ale chcú byť užitoční. Mnohí z nich sa zaujímajú o súčasné dianie, ktoré im vo veľkej miere môže sprostredkovať aj internet, a preto sa osemnásti z nich rozhodli absolvovať počítačový kurz v odbornej učebni SOŠ vo Svite. Besedovali s ombudsmanom seniorov, primátorom mesta i s ďalšími odborníkmi, poslancami či inými zaujímavými osobnosťami. Zaujímavou bola i exkurzia v Chemosvite. Ich aktivity však majú oveľa širší záber.

Umelecká činnosť

Absolvovali mnoho tematických zájazdov a obľubujú i návštevy divadiel. Recitá torky sa každoročne zúčastňujú prehliadky v prednese poézie a prózy organizovanej OO JDS, účinkujú v zábavnej skupine Svittasenior pod vedením Alexandra Tokára. Okrem toho súťažia vo varení guláša i stretávajú sa na tanečných večierkoch.

V zdravom tele zdravý duch

Mnohí si upevňujú svoju kondíciu pohybom. „Snažíme sa nájsť zmysluplné aktivity pre ľudí, ktorí odišli z pracovného procesu a chceme prispieť k zlepšeniu podmienok ich života,“ povedal predseda ZO M. Jurčák.

Spolupráca i pomoc

Seniori pomáhajú pri organizovaní dopravy a udržiavaní poriadku pri rôznych akciách, brigádujú pri upratovaní mesta. Spolupracujú s CVČ a mládežníckym parlamentom. Dvaja z nich sú poslancami MsZ a majú zastúpenie v sociálno-zdravotnej komisii. Viackrát predložili mestu pripomienky a požiadavky na zlepšenie života občanov. „Spolupráca s mestom je už tradične veľmi dobrá. Mestu sme vďační za vybavenie komunitnej klubovne v priestoroch MsÚ a za počítačovú techniku, kde nám pomohla Nadácia Chemosvit. Dobrá je aj spolupráca so spoločnosťou Chedos pri organizovaní zájazdov,“ zdôraznil predseda ZO JDS vo Svite.

Zvolený výbor a revízna komisia Na hodnotiacej schôdzi si na nasledujúce štyri roky zvolili výbor a revíznu komisiu – predseda Miroslav Jurčák, traja podpredsedovia Jozef Hulín, Viera Držiaková a Jozef Dluhý, Magdaléna Dvornická, Anna Gejdošová, Mária Guľvasová, Jozefína Fraňková, Jana Ištoková, Mária Smatanová a Ján Štefko. Do revíznej komisie zvolili Magdalénu Kolesárovú, Miroslav Duláka a Anetu Lapšanskú.

Eva Potočná

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 4, apríl 2018, Ročník: XVII, strana 13, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Memoriál Dušana Kaňuka

V sobotu 6. januára 2018 sa v Iskra aréne vo Svite uskutočnil už 8. ročník Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika.

V turnaji si svoje sily zmeralo päť mužstiev, z toho tri zo Svitu – Muži v najlepších rokoch, Majstri, Legáto, družstvo z Liptovského Mikuláša a zahraničný hosť zo Srbska – Bačka Topola.

Návšteva zo Srbska prišla do Svitu už vo štvrtok, pretože sa im podtatranský kraj veľmi páči a chceli spoznať krásy okolia. Spolu s domácimi hostiteľmi navštívili Popradské pleso a osviežili sa vo vodách termálneho kúpaliska vo Vrbove. V sobotu ich čakal priateľský basketbalový zápas na palubovke Iskra arény s ďalšími mužstvami.

Z turnaja vzišlo víťazne družstvo Maj strov pod vedením Jána Drobného, druhé miesto obsadilo družstvo Bačka Topola zo Srbska a na bronzovej priečke skončilo mužstvo Legáto pod vedením Mariána Bezáka. Basketbalisti z Liptovského Mikuláša skončili štvrtí, za nimi Muži v najlepších rokoch. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený p. Pavlovič zo srbského mužstva Bačka Topola a najlepším strelcom sa stal Tomáš Gajan z Legáta.

Poďakovanie za usporiadanie turnaja patrí hlavnému organizátorovi p. Dolinajovi, M. Martočkovi, R. Kovalíkovi a mestu Svit na čele s primátorom mesta Miroslavom Škvarekom – hlavným sponzorom, ktorý prevzal nad turnajom záštitu. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, R. Macurák – Cafe RAZY, M. Bezák, J.Kalakaj, spolužiak D. Kaňuka a J. Minárika, manželky našich kamarátov a priatelia, ktorí prispeli k priebehu turnaja. Poďakovanie patrí aj všetkým rozhodcom, Miroslavovi a Gustávovi Farkašovcom a Igorovi Richnavskému za zabezpečenie časomiery.

Veríme, že pri ďalšom, deviatom ročníku Memoriálu Dušana Kaňuka bude počet basketbalistov ešte hojnejší ako tento rok.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, január 2018, Ročník: XVII, strana 19, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2017

Komunitná miestnosť sa už naplno využíva

Spoločenské organizácie pôsobiace v meste dostali zásluhou primátora mesta Miroslava Škvareka a ďalších odborných pracovníkov Mestského úradu vo Svite komunitnú miestnosť na 2. poschodí v budove úradu, ktorú budú využívať organizácie pre svoju schôdzkovú činnosť. K vybaveniu patria aj počítače v bezplatnom prenájme, ktoré zabezpečila ZO JDS prostredníctvom Nadácie Chemosvit. Mesto zároveň zabezpečilo vybavenie miestnosti uzamykateľnými skrinkami, ktoré môžu využívať organizácie na uloženie svojej agendy.

Za tento dar patrí veľká vďaka primátorovi mesta a zainteresovaným pracovníkom MsÚ, z Chemosvitu Petrovi Tomečkovi a Františkovi Kallovi, z Nadácie Chemosvit Beáte Šuhajovej. Využívaním miestnosti organizáciami sa podstatne skvalitnia schôdze a informačná činnosť v prospech občanov mesta týmito organizáciami.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 12, december 2017, Ročník: XVI, strana 2, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Mestská knižnica oslávila osemdesiatku

Počas druhého októbrového týždňa prebiehali pri príležitosti výročia mestskej knižnice rôzne podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Žiaci druhého stupňa obidvoch základných škôl sa v pondelok 9. októbra stretli s Tiborom Hujdičom, známym propagátorom detských kníh a čítania. Čakal na nich kvíz pod názvom Knižné hádanky, pri ktorom žiaci počúvali ukážky z kníh a následne sa snažili uhádnuť, z ktorých diel boli prečítané texty. Cieľom bolo predstaviť 5 až 10 špičkových súčasných kníh pre mládež a inšpirovať k ich prečítaniu.

V utorok 10. októbra sa Sviťania, ale i návštevníci zo vzdialenejšieho okolia mali možnosť stretnúť s Pavlom „Hiraxom“ Baričákom, ktorý je nielen spisovateľom, ale aj vydavateľom, hudobníkom, fotografom, cestovateľom a propagátorom pozitívneho myslenia. Vo svojom programe hovoril o vzťahoch medzi ľuďmi, o svojej motivačnej literatúre, o cestovateľských zážitkoch a čítal svoje básne. Spolu s ním vystúpil i poet zo Svitu – Ján Marton. Okrem prednesu vlastných básní potešil i spevom a hrou na gitare. Na záver si záujemcovia mohli kúpiť „Hiraxove“ CD nosiče a knihy s podpisom autora.

Pre všetkých milovníkov historických romantických príbehov bola v stredu 11. októbra pripravená beseda so spisovateľkou Janou Pronskou. Autorka pochádza z Nálepkova a patrí medzi kmeňové spisovateľky renomovaného vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Doteraz jej vyšlo 14 románov, a tak sa účastníci besedy dozvedeli nielen všeličo o nich, ale aj o pripravovanom titule Kumánska princezná. Autorka rozprávala o procese písania, inšpirácii, historickom výskume a hľadaní podkladov, pretože základ jej kníh tvoria skutočné historické udalosti alebo osoby. Všetci návštevníci ocenili bezprostrednosť, viditeľné nadšenie pre históriu a literatúru, a v neposlednom rade aj pozitívnu energiu, ktorú im Pronská odovzdala.

Vo štvrtok 12. októbra bol pripravený program pre žiakov mladšieho školského veku obidvoch základných škôl v meste, ktorý pomohla sponzorsky zabezpečiť Nadácia Chemosvit. Zavítal medzi nich Osmijanko so svojim nerozlučným kamarátom Osmidunčom. Pripravil si pre deti jednu rozprávku dračiu, jednu o zázračnej krajine a jednu zvieraciu rozprávku. Herci z neziskovej organizácie Osmijanko počas inscenovaného čítania deti nielen pobavili, ale aj zapojili do programu. Na záver bola pripravená tvorivá dielňa pre tých, ktorí sa počas školského roku zúčastnili celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Súčasťou detských programov bolo slávnostné vyhlásenie víťazov výtvarnej a literárnej súťaže Knižnica mojimi očami. V jednotlivých kategóriách bolo spolu odovzdaných 43 ocenení, ktoré pozostávali z diplomu a knižného darčeka. Zo všetkých prihlásených prác bola vytvorená výstava, ktorú si mohli návštevníci pozrieť v priestoroch Domu kultúry.

Oslavy vyvrcholili v piatok 13. októbra galavečerom pod názvom 80 rokov mestskej knižnice a jej tajomstvá. Program v spolupráci so SZUŠ Fantázia bol pripravený nielen pre hostí, ale aj pre všetkých návštevníkov a sympatizantov knižnice. Prostredníctvom hudby, tanca a slova sovička, ktorá je v logu knižnice, previedla hostí históriou knižníc a oboznámila ich s najdôležitejšími medzníkmi svitskej knižnice. Veľmi príjemné bolo i následné posedenie s dlhoročnými spolupracovníkmi a bývalými kolegami.

Daniela Šipošová, foto: Dominika Bodyová, Peter Kostka, Adam Tomajko

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 11, november 2017, Ročník: XVI, strana 10, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Jánošíček stále prekvapuje

Úvodné úkony každého začiatku školského roka má DFS Jánošíček Svit úspešne za sebou.

Hneď začiatkom septembra sa stáli členovia detí a Junior zúčastnili tanečného festivalu PRÍMA DEŇ v Spišskej Novej Vsi. Následne sa v septembri uskutočnili plánované stretnutia rodičov, zvlášť pre rodičov stálych členov a zvlášť pre rodičov nových členov.

Stáli členovia sa zasa stretli na spoločnom podujatí „Partia DFS“ 15. septembra, kde boli prerokované základné body organizácie školského roka, akcií a podujatí. Spojili príjemné s užitočným a deti mohli využiť spoločné chvíle trochu inak, ako na nácvikoch a tréningoch. Formou hier a zábavy dostali priestor, kde mohli prebrať prázdninové aktivity a zážitky letného oddychu.

V októbri sa sila nácvikov súboru Jánošíček zintenzívnila. Prišli aj noví členovia, ktorí sa postupne začlenili do kolobehu tréningov.

Stáli členovia sa pripravovali na dve mohutné akcie. Prvá sa realizovala 15. októbra v rámci Margecianskych fajnot na festivale Veniec krásy vekmi uvitý, ktorý je zasvätený známej folkloristke a dejateľke folklórneho hnutia Melánii Nemcovej. Krásne počasie umocnilo vystúpenie súboru Jánošíček Svit pre očakávajúcich divákov.

Druhé podujatie je ešte horúca záležitosť. V dňoch 28. a 29. októbra Jánošíček reprezentoval na medzinárodnom festivale – súťaži VTF17 v Košiciach, kde súťažil vo vekovej kategórii B za žáner TANEC s mnohými kolektívmi. Vystúpil celkom dvakrát. Raz súťažne a druhýkrát v programe Galashow, kde vystúpila ako hosť skupina ŠLEHA. Za svoje súťažné výkony získal strieborné miesto a tešil sa hodnotným cenám v podobe medailí, pohára a diplomu.

Po krátkej jesennej prázdninovej pauze a oddychu sa bude Jánošíček pripravovať na naštudovanie vianočného programu, pričom sa zúčastní tvorivého workshopu pod názvom „Tanečná paleta dedovizne“.

V závere mesiaca november je naplánovaná zábavná aktivita, stmeľujúca kolektív i vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Pre veľký záujem nových členov, bol pre nich vytvorený nový tréningový priestor. Ak by mal ešte niekto záujem stať sa členom súboru Jánošíček, môže poslať prihlášku, ktorú nájde na www.janosiceksvit.webnode.sk/prihlaska/ na e-mail: janosiceksvit@gmail.com. Bližšie info na tel. č.: 0903 897 660.

Cieľom súboru Jánošíček je tradovať tradované – folklórne tradície v podobe hudby, spevu a tancov. Členovia získavajú tanečnú zručnosť, skúsenosti v oblasti umenia, poznávanie miest a krajín doma i v zahraničí, nadväzovanie nových priateľstiev a získavanie nových zážitkov, trvácnych na celý život.

Podpora a pomoc Nadácie Chemosvit Svit umocňuje túto pestrú činnosť súboru Jánošíček, za čo jej patrí veľká vďaka.

DFS

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 11, november 2017, Ročník: XVI, strana 9, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta Svit

Seniori tvoria vo Svite pomerne veľkú časť obyvateľstva. Už siedmy rok zorganizovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Zo strany mesta bola podujatiu venovaná patričná pozornosť. Pozvaní boli zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Myšlienka zorganizovať stretnutie seniorov s poslancami vznikla pred siedmimi rokmi. Stretnutia sa zúčastnilo 92 seniorov a 36 pozvaných hostí. „Je to jedinečná príležitosť, kedy sa môžeme stretnúť s poslancami mesta. V symbióze organizácií, ktoré sa zaoberajú činnosťou dôchodcov sa nám darí organizovať rôzne akcie. Máme dobrú podporu zo strany mesta Svit, Nadácie Chemosvit, ale aj iných organizácií,“ skonštatoval organizátor podujatia Miroslav Jurčák, ktorý zastáva funkciu predsedu ZO JDS vo Svite už siedmy rok.

Po informácii o činnosti seniorov mesta v roku 2016 tajomníčkou ZO JDS Annou Gejdošovou, sa seniorom prihovoril viceprimátor mesta Svit Ivan Zima, riaditeľ Chemosvit, a.s Peter Repčík, Ján Surmík, predseda OO JDS v Poprade a poslanec NR SR Peter Šuca.

Pre pozvaných bol pripravený bohatý kultúrny program. Predstavili sa podtatranskí Alexandrovci, žiaci základnej školy a mnohí ďalší. Na stretnutí bola vyhlásená aj Osobnosť roka, ktorú organizácie združujúce seniorov vyberajú z radov občanov. Za rok 2016 získali ocenenie Blažena Bendíková a Alexander Tokár, stále aktívni funkcionári, ktorí venujú svoj čas a schopnosti pre aktívnu činnosť seniorov vo Svite.

Ocenená seniorka Blažena Bendíková sa cene Osobnosť roka veľmi potešila. „Keď je človek na sklonku života, tak sa poteší každej priazni, poďakovaniu zo strany priateľov, mesta a iných osobností. To, že som bola ocenená, je pre mňa výnimočné, nie každému sa to podarí. Môžem povedať, že je to pre mňa dar,“ povedala seniorka, ktorá stála pri zrode ZO JDS vo Svite pred trinástimi rokmi. Napriek pokročilému veku má o rôzne akcie záujem. Teší sa na spoluprácu s mládežou, ktorú chcú seniori v novom roku rozvíjať.

„Seniori sú veľmi aktívni aj napriek svojmu vekovému hendikepu, niektorí už ani nevládzu chodiť. Stále sa zaujímajú o dianie a do všetkého sa veľmi radi zapájajú. Nedávno sme sa stretli aj s mladými a budeme s nimi spolupracovať,“ uviedla Bendíková s tým, že budú mladým odovzdávať skúsenosti a možno o pár rokov pri nich omladnú.

Seniori žili počas predchádzajúceho roka aktívny a bohatý život. V roku 2016 sa zamerali na rôzne oblasti života. Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi v poproduktívnom veku organizovali výlety, športové akcie, vytvárali priestor na ich sebarealizáciu v spoločenskom živote a vytvárali im podmienky na zlepšenie jesene života. V podobných aktivitách plánujú aj naďalej pokračovať, činnosť rozšíria o kurzy počítačovej techniky.

Dominika Pacigová Mgr. Miroslav Jurčák Foto: P. Kostka

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, február 2017, Ročník: XVI, strana 15, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2016

Vydarený výlet na Bradle a v Čachticiach

Čo viac si môžu účastníci zájazdu priať ako dobré počasie, aby nemeškal rýchlik, pohodlný autobus a návštevu všetkých naplánovaných kultúrnych pamiatok.

Vo štvrtok 4. augusta bolo naozaj nádherné ideálne počasie na výlet. V pláne sme mali návštevu Čachtického hradu, múzea pod hradom- Jurkovičovho domu v Brezovej pod Bradlom a mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Do Nového Mesta nad Váhom sme prišli podľa cestovného poriadku a onedlho sme mali pristavený objednaný autobus. Škoda, že si šofér nepreštudoval trasu, lebo sme prešli cestu až za Starú Turú a potom sme sa museli vrátiť, lebo vysoký autobus sa pod priechod nevošiel. Ale videli sme aj iný kraj, kde by sme sa za normálnych okolností nedostali. Najprv sme si prezreli múzeum v Čachticiach, potom tamojší hrad. Všade sme mali výklad a dozvedeli sme sa viac historických faktov o hradnej panej Alžbete Báthoriovej.

Po spoločnom obede sme sa presunuli do Brezovej pod Bradlom. Cestu nám spríjemňoval náš ostrieľaný a fundovaný kultúrny sprievodca Ján Perinaj. Priblížil nám históriu mohyly na Bradle a život M. R. Štefánika. Pôvodne sme mali mať prednášku v Jurkovičovom dome, ale tú by sme už pre okružnú cestu autobusom neboli stihli. Na mohyle sme si uctili pamiatku M. R. Štefánika kyticou kvetov a zaspievali sme našu štátnu hymnu. Mnohí z nás tu boli po prvý krát a možno ani nevedeli historické udalosti týkajúce sa M. R. Štefánika. Mohyla ako aj hrad nás uchvátili a všade sme sa na pamiatku fotografovali.

Po prehliadke sme sa vrátili autobusom do Nového mesta nad Váhom, odkiaľ sme odišli rýchlikom do Popradu. Výletu sa zúčastnili aj členovia klubu ABŠ, Jednoty dôchodcov a členovia ZPB. Naša organizácia by sa chcela aj touto cestou poďakovať Nadácii Chemosvit za príspevok na čiastočné uhradenie nákladov na výlet. Bez ich pomoci by sme nemohli tento pekný výlet uskutočniť.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 9, 14. septembra 2016, Ročník: XV, strana 16, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Na Mamut cupe u10 vo Vrútkach

I najmladší hokejbalisti z MhbK Lords Ball Svit kategórie do 10 rokov boli účastníkmi celoslovenského turnaja, Slovenského pohára – Mamut cupu, ktorý sa uskutočnil počas víkendu 17. 6. – 19. 6. na hokejbalovom ihrisku vo Vrútkach.

Tím, zložený z našich najmladších talentov z prevažne svitských základných škôl a ZŠ Batizovce, bol hneď v úvode prekvapením celoslovenského turnaja.

V konečnom poradí na 1. mieste sa umiestnilo družstvo ŠK Rebels 91 Topoľčany, 2. Kométa Vrútky, 3. MŠK Spišská Belá, 4. Devínska Nová Ves Bratislava, 5. Medokýš Martin, 6. MhbK Lords Ball Svit (bodovo zhodne s Martinčanmi, rozhodlo skóre), 7. ŠK Hogo Žilina, 8. L2 Hockey Gajary Flames, 9. THK Juniors Spišské Vlachy.

Hokejbalové nádeje, najmladší z MhbK Lords Ball Svit, svojou hrou milo prekvapili všetkých na celoslovenskom turnaji, vrátane samých seba. Hrali srdcom, bojovali, boli skvelí, tímoví, hrali bez rešpektu pred tímami zvučných mien.

Ďakujeme im za reprezentáciu mesta Svit, klubu a školy. Ďakujeme i mladému trénerovi Matúšovi Bucovi, jeho asistentovi Ondrejovi Mlynárovi a Mgr. Martine Špirkovej, učiteľke zo ZŠ Mierovej Svit za pedagogickú výpomoc a starostlivosť o tento skvelý perspektívny tím počas majstrovského podujatia vo Vrútkach.

Za necelý rok práce pod vedením trénera M. Buca, ako i vďaka odohratým zápasom počas celej sezóny v regionálnej Podtatranskej žiackej lige U10, pod vedením oblastných tímov pedagógmi Mgr. Martinou Špirkovou, Mgr. Andreou Panáčkovou (ZŠ Mierová Svit), Mgr. Slávkou Slivkovou (ZŠ Komenského Svit), Mgr. Zuzanou Hudákovou (ZŠ Batizovce), mnohí hráči išli výkonnostne výrazne vpred, čo nám ukazuje správne smerovanie nastaveného projektu v raste hokejbalových nádejí v meste Svit, v našom podtatranskom regióne.

Ďakujeme Mestu Svit, primátorovi Ing. Miroslavovi Škvarekovi, prednostovi Ing. Stanislavovi Kopčákovi, Nadácii CHEMOSVIT, spoločnosti Cent Taxi Jozefovi Bujdošovi, riaditeľkám oboch svitských ZŠ za podporu rozvoja hokejbalu a hokejbalového klubu Lords Ball.

PhDr. Ladislav Kalasz

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, 19. júla 2016, Ročník: XV, strana 16, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Za odmenu na výlet do Prezidentského paláca

Úspešní žiaci druhého stupňa boli 15. júna 2016 ocenení za to, že sa celý rok usilovne učili a úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Odmenou bol výlet do Bratislavy spojený s návštevou Prezidentského paláca v Deň otvorených dverí.

Už pri vstupe do Grasalkovičovho paláca nás ohúrilo hlavné schodisko a krásne vyzdobený interiér. Nahliadli sme do prijímacieho salóna, zeleného salóna, malej jedálne, kaplnky sv. Barbory či sály, v ktorej pán prezident Andrej Kiska prijíma návštevy a prednáša príhovory, ktoré sa vysielajú v televízii. Napriek nepriaznivému počasiu sme si nenechali ujsť prehliadku prezidentskej záhrady, odkiaľ sme sa presunuli na nádvorie Bratislavského hradu.

S výletom sme boli všetci spokojní a potvrdilo sa nám, že sa oplatí usilovne pracovať, pretože odmena príde vždy.

Ďakujeme aj Nadácii CHEMOSVIT za poskytnutie finančného príspevku na autobusovú dopravu.

Žiaci, ZŠ Mierová, Svit

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, 19. júla 2016, Ročník: XV, strana 9, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


20. výročie folklórneho súboru Jánošíček

V sobotu 4. júna 2016 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnil slávnostný celovečerný premiérový program pri príležitosti 20. výročia založenia folklórneho súboru Jánošíček, ktorý od jeho úplných začiatkov vedú manželia Vlasta a Ľubomír Horňákovci.

Večerný kultúrny program pod názvom „Jánošíček dozrel do krásy – spoločne za tradíciami našich predkov“ pripravila umelecká vedúca Bc. Vlasta Horňáková, DiS. art. Hlavnou myšlienkou slávnostného programu bolo prostredníctvom jednoduchého príbehu pripomenúť a zrekapitulovať historické medzníky v existencii súboru. Danú tému podporila tanečnými choreografiami a speváckymi vstupmi, čo prispelo k lepšiemu stvárneniu príbehu o súbore Jánošíček, ktorý počas svojej 20 ročnej existencie vyrástol v dospelý strom – človeka – kolektív, ktorý dáva i rozdáva svoje ovocie vo svojej najlepšej kondícii i mladosti.

Dvadsaťročná história súboru je spojená aj s Medzinárodným festivalom detských folklórnych súborov, ktorý s Jánošíčkom oslavoval tento rok rovnaké okrúhle jubileum. Keďže Jánošíček sa festivalu zúčastňuje pravidelne a považuje sa za jeho spoluzakladateľa a organizátora, pri tejto príležitosti si pozval na svoj celovečerný premiérový program hosťa – kolektív Piladzitis z Lotyšska. Ďalšími hosťami večera bola aj Štúdia umenia z Ukrajiny so svojou výstavou prác pod názvom “Jánošíček v obraze farbami a štetcom“ a Stanislav Galik, rodák z Lackovej, ktorý svojimi prácami z prútia dotvoril scénu divadelnej sály.

V závere programu prišli súboru k jeho významnému výročiu zablahoželať primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek a zástupca Podtatranského osvetového strediska Poprad, FÚS a VsFZ – Juraj Švedlár, ktorý odovzdal súboru Ďakovný list a Čestné uznanie. Na scénu prišli zablahoželať i vedúci folklórnych súborov, priatelia a známi.

Autorka programu sa v závere ďakovným listom poďakovala aj účinkujúcim hosťom, ktorí pomohli k lepšej realizácii a priebehu programu. Členovia súboru sa s divákmi rozlúčili svojou charakteristickou klaňačkou „Cindruškou“ obohatenou o spevný prejav, ktorý jej dodal pravý autentický ráz a poslednú „bodku“.

Premiérový program podporili: Mesto Svit, Detský famózny svet Svit, Tatranské kúpele Lučivná, ZŠ s MŠ Dolný Smokovec v projekte Spoločne za tradíciami našich predkov, Fond na podporu umenia, Nadácia CHEMOSVIT, MF DFS KB, Spolcentrum Svit, Jadranská zmrzlina OC A1 Svit, www.jankohrasko.sk – studnica slovenského folklóru, Média štúdio DFS. -vh-

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, 19. júla 2016, Ročník: XV, strana 7, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Svit hostil sedemnásť štátov sveta

V dňoch 26. – 29. mája 2016 hostilo mesto Svit športové podujatie svetového významu. Na rieke Poprad vo Svite sa v týchto dňoch uskutočnili Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač (lov dravých rýb z brehu), na ktorých sa zúčastnili reprezentanti 17 štátov celého sveta.

Areál Koliby vo Svite tak patril počas uplynulého víkendu 17 najlepším národným tímom týchto krajín: Slovensko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Írsko, Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Ukrajina, Moldavsko, Portugalsko a Chorvátsko. Organizátorom podujatia bol Slovenský rybársky zväz v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite a podujatie zároveň prebehlo s podporou Mesta Svit. Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj a Nadácia CHEMOSVIT, mediálnymi partnermi podujatia bolo obchodné centrum Max Poprad a OC Forum Poprad.

XIV. Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač boli zahájené vo štvrtok 26. mája 2016 o 17.00 hod. na Námestí J. A. Baťu vo Svite slávnostným otváracím ceremoniálom. V piatok 27. mája 2016 pokračovali majstrovstvá sveta v love rýb na rieke Poprad vo Svite oficiálnym tréningom reprezentantov. Prvé kolo pretekov sa uskutočnilo v sobotu 28. mája 2016 od 9.00 hod. do 13.00 hod. a druhé kolo pretekov prebehlo v nedeľu 29. mája 2016 v rovnakom časovom intervale. Rybárske národné tímy proti sebe súťažili v love prívlačovou technikou, čo je spôsob lovu, pri ktorom rybár ťahá nástrahu (napodobeninu vodného živočícha) prerušovaným alebo plynulým pohybom vo vode tak, aby vyprovokovala dravé ryby k záberu. Majstrovstvá sveta národov v love rýb boli ukončené slávnostným záverečným ceremoniálom spojeným s vyhodnotením pretekov, ktoré sa konalo v nedeľu 29. mája 2016 na Námestí J. A. Baťu vo Svite. Najlepšie sa na majstrovstvách darilo slovenskému reprezentačnému tímu, ktorý zvíťazil a odniesol si trofej za prvé miesto. Na druhom mieste skončil tím rybárov z Talianska a bronzovú priečku obsadilo družstvo z Ukrajiny. V rámci súťaže jednotlivcov obsadili prvé dve priečky reprezentanti zo Slovenska – zlato získal Peter Hornák z Liptovského Mikuláša a striebro si odniesol Lukáš Hollý z Kysuckého Nového Mesta. Na treťom mieste sa umiestnil zástupca bulharského tímu Todor Kostadinov. Svit už v septembri 2015 hostil medzinárodný turnaj v love pstruhov Trout union cup 2 Slovakia 2015, ktorý bol zá roveň prípravou na tohtoročné Majstrovstvá sveta národov v love rýb udicou na prívlač. Na turnaji sa tiež najlepšie darilo slovenským reprezentačným tímom, ktoré v rámci súťaže vyzbierali najviac pódiových ocenení a celkovým víťazom tour sa stal už spomínaný reprezentant slovenského tímu – Peter Hornák.

JUDr. Lenka Faixová

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 6, 10. júna 2016, Ročník: XV, strana 1,16, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Ani zdravotne handicapovaní nezaháľajú

V marci 2016 sme hodnotili svoju činnosť za predchádzajúci rok. Samostatne sme zorganizovali osem akcií.

V apríli a októbri 2015 sme usporiadali zájazd do divadla v Spišskej Novej Vsi na predstavenia „Jánošík, alebo ako by to mohlo byť naozaj“ a „Rysavá jalovica“. Predtým sme si posedeli v cukrárni – bol Mesiac úcty k starším.

V máji sme mali stretnutie s poslancami Svitu na tému: Čo by bolo dobré zlepšiť v našom meste. Otázky a pripomienky sme vopred doručili poslancom. V tomto roku opäť usporiadame takúto akciu, na ktorej zhodnotíme, čo sa zlepšilo a čo by bolo potrebné ešte doriešiť.

V júni sme usporiadali zájazd do Košíc na divadelné predstavenie „Sen noci svätojánskej“. Po spoločnom obede sme boli v Botanickej záhrade, kde bola aj výstava motýľov.

V júli sme zorganizovali zájazd do Trenčína, kde sme si pozreli hrad a staré mesto.

V septembri sme usporiadali pre členov posedenie s občerstvením a vedomostným kvízom. Samozrejme, boli aj odmeny pre súťažiacich.

V decembri sme mali vianočné posedenie.

Zúčastňovali sme sa aj na akciách JDS. Spolupracovali sme aj s organizáciami ABŠ, SZPB a Klubu seniorov Bôrik a zúčastňovali sme aj na ich akciách.

Tohto roku máme naplánované besedy o zdravej výžive a nových sociálnych zákonoch. Usporiadame výlet do Košíc s prehliadkou Židovskej kultúry a histórie a pôjdeme aj do ZOO. Aj tohto roku budeme mať posedenie s vedomostným kvízom a podľa programu pôjdeme aj do divadla v Spišskej Novej Vsi. Máme pripravené aj iné akcie, na ktorých by sme radi privítali nových členov z radov zdravotne postihnutých. Naša organizácia pomaly starne a chceme ju omladiť. Snažíme sa zapájať do všetkých akcií pre seniorov, pokiaľ to našim členom ich zdravotný stav dovoľuje. Navštevujeme aj chorých

Mestské zastupiteľstvo našu činnosť finančne podporuje. Prispela nám aj Nadácia CHEMOSVIT a náš dlhoročný sponzor pán Milan Čekan. Chceli by sme sa im poďakovať za ústretovosť. Ďakujeme aj všetkým, ktorí naše akcie obohacujú programom, a to manželom Bobríkovým so svojimi žiakmi, M. Zentkovej, učiteľkám a deťom z MŠ a JUDr. Bezákovi za poskytnutie miestnosti.

Ing. Ľ. Kuzmíková

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 4, 12. apríla 2016, Ročník: XV, strana 7, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Modelári ďakujú Nadácii CHEMOSVIT

V CVČ vo Svite pracuje úspešne už mnoho rokov najmä krúžok plastikových modelárov. Dvakrát týždenne sa v dielni pod vedením vedúceho Leopolda Klasa stretávajú mladí modelári pri stavbe vlastných plastových modelov lietadiel, vrtuľníkov, áut a bojových vozidiel. Každoročne zaznamenávame mimoriadny záujem o túto modelársku činnosť. Krúžok navštevuje 15 chlapcov vo veku 8 – 15 rokov. A že technika nie je doménou len chlapcov, potvrdzuje aj nová členka krúžku, siedmačka Martinka Gánovská, ktorá sa venuje stavbe figúriek. Všetci sa snažia zostrojiť čo najvernejší model podľa skutočnej predlohy. Zoznamujú sa s konštrukciou, technickými parametrami, lepia, tmelia, brúsia a farbia, aby sa kamufláž čo najvernejšie priblížila skutočnosti. To je predpokladom úspešnej účasti na plastikovomodelárskych súťažiach a prehliadkach. Najčerstvejší úspech zaznamenali vo februári na súťaži v CVČ v Košiciach. Opäť to bolo víťazstvo, dve 2. miesta a dve mimoriadne ceny.

Preto nás veľmi potešila podpora Nadácie Chemosvit, ktorá poskytla finančné prostriedky na rozvoj záujmovej činnosti detí a mládeže v CVČ. Použili sme ich na materiál, stavebnice a technické vybavenie plastikovomodelárskeho krúžku. Ďakujeme.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 3, 15. marca 2016, Ročník: XV, strana 18, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Basketbalový Memoriál Dušana Kaňuka

6. ročníka Memoriálu Dušana Kaňuka v basketbale so spomienkou na Vlada Mlynského a Jožka Minárika sa zúčastnilo 6 mužstiev, zahraničný hosť zo Srbska – Bačka Topola, tri zo Svitu – Muži v najlepších rokoch, Majstri, Legáto, družstvo z Liptovského Mikuláša a z Handlovej.

Účastníkov privítali a akciu otvorili primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek s viceprimátorom Ing. Ivanom Zimom. Hralo sa v extraligovej Aréne v športovom duchu a tradičnom nasadení. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo Legáta. Druhé miesto obsadilo družstvo Bačka Topola zo Srbska a tretí skončili Majstri. Za najlepšieho hráča bol vyhodnotený Adam Lackovič z družstva Bačka Topola a najlepším strelcom sa stal Ján Poloni od Majstrov s 35 bodmi.

Poďakovanie za usporiadanie turnaja patrí hlavnému organizátorovi p. Dolinajovi, M.Martočkovi, R. Kovalikovi a mestu Svit na čele s primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom – hlavným sponzorom, ktorý prevzal nad turnajom záštitu. Ďalšími sponzormi turnaja boli Nadácia Chemosvit, R. Macurák – Cafe Crazy, I. Zima- Horal Slovakia, J. Kalakaj spolužiak D. Kaňuka a J. Minárika, manželky našich kamarátov Danka Kaňuková, Aďa Mlynská, Maňa Mináriková a priatelia, ktorí prispeli k obohateniu priebehu turnaja. Pekným gestom bolo odovzdanie spomienkových dresov pre vnukov Jožka Minárika – Tomáškovi a Jakubovi s jeho číslom a Jozefovi Kalakajovi – spolužiakovi D. Kaňuka a J. Minárika od základnej školy, OU, ako aj v práci v Chemosvite. Ďalej bol dres venovaný najstaršiemu účastníkovi Rudovi Kovalíkovi, ktorý je zároveň trénerom, správcom Arény a zakladateľom amatérskeho družstva BK Svit s 32- ročnou tradíciou. Krásnou spomienkou bude venovanie knihy od pána Lackoviča – Slováci v Srbsku, ktorú prevzal primátor mesta Miroslav Škvarek.

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, 10. februára 2016, Ročník: XV, strana 18, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2015

Veľké novoročné stretnutie seniorov so zástupcami mesta Svit

Januárové stretnutie seniorov s poslancami a primátorom mesta má vo Svite už malé jubileum – tohto roku sa konalo po piatykrát. Tradične ho organizuje ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s Klubom dôchodcov na Štúrovej ul., Klubom Bôrik Pod Skalkou, ZO SZPB, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Klubom ABŠ vo Svite. Ide o novoročné stretnutie s predstaviteľmi mesta a poslancami MsZ.

V kaviarni Spolcentra vo Svite sme takto v stredu 28. januára popoludní mohli stretnúť viac ako 110 seniorov. Prišli plní očakávaní – veď na ich akciu zavítal okrem poslancov novozvolený primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek, ale aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Ján Lipiansky, PhD. Na stretnutí boli aj zástupcovia najväčších firiem v meste – Ing. J. Olekšák, riaditeľ Chemosvitu, a. s., zástupca Tatrasvitu a riaditelia škôl v meste. Pripravený bol aj slávnostný obed a veľmi pekný program, na príprave ktorého sa podieľali Klub ABŠ, Stredná odborná škola vo Svite a Súkromná umelecká škola Fantázia.

Zámerom a cieľom ZO JDS vo Svite je pomáhať občanom v príprave na život v dôchodkovom veku, chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, vytvárať podmienky na realizáciu záujmov starších občanov a podieľať sa na organizovaní zdravotnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti. „Prioritu kladieme spolupráci s organizáciami na území mesta, ktoré sa zaoberajú činnosťou seniorov,“ povedal nám predseda ZO JDS vo Svite Mgr. M. Jurčák. „Vďaka takejto spolupráci sa na podnet ZO JDS, po prerokovaní v sociálnej komisii a po odsúhlasení poslancami MsZ podarilo vyplatiť 8,- eur ako finančný príspevok na nákup potravín pre 1388 seniorov s trvalým pobytom v meste, ktorí mali v roku 2014 viac ako 65 rokov.“

Seniori mesta vyvíjajú aktívnu činnosť, či už sú to výlety (k najpopulárnejším patrila návšteva prezidentského paláca a budovy rady NR v Bratislave), spoločenské stretnutia s tancom, športové akcie, pravidelné jarné a jesenné brigády, alebo účasť na prednesoch poézie a prózy. Seniori navštívili aj svoje bývalé pracoviská v spoločnosti Chemosvit. Tieto akcie sa im darí organizovať nielen vďaka porozumeniu Mesta, ale aj napr. Chemosvitu, Chedosu, či Nadácie Chemosvit.

Prítomným seniorom sa prihovoril novozvolený primátor Miroslav Škvarek. „Viete presadzovať svoje myšlienky, preto ste úspešní,“ povedal. „Svit je malé mesto a sme jedna veľ ká rodina so všetkými kladmi a zápormi, aké v rodine sú.“ Primátor predstavil nových poslancov, kde zdôraznil, že nastala určitá výmena generácií, keď drvivá väčšina z nich je mladšieho veku. „Sme vaše deti, to vy ste nás vychovali. Vyrástli sme v tomto krásnom meste a je to pre nás záväzok – naďalej ho budovať a udržať úroveň života jeho obyvateľov.“ Primátor si vie pritom predstaviť úzku spoluprácu s veľ kými podnikmi v meste, spolu s ktorými si mesto vlani pripomenulo 80 rokov založenia.

Zaujímavé informácie priniesol seniorom predseda ústredia JDS Ján Lipiansky. „Naša generácia je povinná ovplyvňovať to, čo sa v našej spoločnosti deje,“ zdôraznil. Od spoločenských zmien boli napriek niektorým zlepšeniam problémy vo vývoji ochrany práv seniorov, no v posledných dvoch rokoch sa dosiahli dobré výsledky – či už to bolo zavedenie bezplatnej vlakovej dopravy pre dôchodcov, navýšenie vianočného príspevku, kúpeľná liečba. Bol schválený Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, zameraný na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík. Pripravený je zákon o minimálnom starobnom dôchodku, alebo nové výmery pre výpočet penzie pre 122 tisíc pracujúcich dôchodcov a JDS vyvíja aj ďalšie aktivity.

Seniori predstavujú veľkú časť obyvateľov, a preto je stretnutiu zo strany Mesta venovaná patričná pozornosť. Pre seniorov bolo preto nielen vyjadrením úcty, ale aj miestom milých vzájomných chvíľ spoločne strávených v príjemnom prostredí kaviarne Spolcentra.

Text a foto: Eva Potočná

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, 11.februára 2015 Ročník: XIV, strana 10, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


ZO SZPB vo Svite s novým predsedom

Už tradične pripravili členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite, v spolupráci s mestom, oslavy 70. výročia oslobodenia mesta. 28. januára sa pri Pomníku padlým vo Svite stretli všetci tí, ktorí vo víre vojnového konfliktu v Európe už nepovažujú mier za samozrejmosť. Odkaz miliónov obetí, ale aj žien a detí, ktoré zostali bez manželov a otcov, varuje pred ľahkovážnym rozpútavaním vojnových konfliktov. Hlavným cieľom členov odbojovej organizácie je práve zachovanie tohto odkazu budúcim generáciám.

Aby hlas priamych účastníkov krutých bojov počas II. Svetovej vojny, ich rodinných príslušníkov a všetkých, ktorým osud nášho národa nie je ľahostajný nezanikol, členovia svitskej ZO SZPB sa ostatné roky usilujú zapojiť do svojej činnosti ďalších občanov mesta. Ako bolo povedané na výročnej členskej schôdzi koncom novembra minulého roku, členskú základňu sa im darí rozširovať aj napriek tomu, že priamych účastníkov bojov proti fašizmu je z roka na rok menej a viacerým ich zdravotný stav nedovoľuje aktívne sa zapájať do činnosti. V roku 2011 sa zväzu podarilo prelomiť stagnáciu stavu členskej základne, keď zo 42 členov počet v roku 2015 stúpol na 55. Rady protifašistických bojovníkov sa rozširujú o mladšie ročníky a priemerný vek zo 75 rokov klesol na 68. Najvýznamnejšou udalosťou minulého roka bola pre odbojárov príprava a organizovanie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania. Primátor mesta ocenil priamych účastníkov povstania a okrúhle výročie si pripomenuli kladením vencov, ale aj posedením s členmi ostatných spoločenských organizácii pri Kolibe. Členovia ZO získali nahrávku slovenského dokumentárneho filmu „Odchádzanie“ s príbehmi posledných žijúcich vojakov a partizánov, ktorí prešli zajateckými tábormi a dnes, zabudnutí, živoria často na okraji záujmu spoločnosti s podlomeným zdravím. Medzi spomínajúcimi je aj Ján Hubaček, člen svitskej organizácie. Kópiu nahrávky venovali mestskej knižnici a je k dispozícii verejnosti.

V roku okrúhleho výročia SNP sa vďaka OV SZPB členovia organizácie zúčastnili celoštátnych osláv v Banskej Bystrici, na Podbanskom, v Hranovnici, Spišskom Bystrom a na Dukle.

Aj keď sa členovia zameriavajú hlavne na pripomenutie si významných výročí, ako je oslobodenie mesta, Deň víťazstva nad fašizmom a SNP, úzko spolupracujú a svoje aktivity koordinujú s ostatnými spoločenskými organizáciami v meste. Či už je to Jednota dôchodcov Slovenska, kluby dôchodcov, Zväz zdravotne postihnutých a Klub ABŠ. Zúčastňujú sa tiež spoločných akcií, ako bolo stretnutie s vedením mesta v stredu minulého týždňa, ale aj na minuloročnej návšteve kancelárie prezidenta a Národnej rady SR v Bratislave.

Okrem toho sú pravidelnými účastníkmi brigád v meste, športových hier, návštev divadla, akcií k Mesiacu úcty k starším, MDŽ, stretnutí pri Kolibe a ďalšie. Organizujú zájazdy a len v minulom roku navštívili Strečno, Vyšné Ružbachy, Demänovskú jaskyňu, Liptovský Mikuláš a okolie.

Tieto aktivity by neboli možné, keby ZO SZPB nepomohli Mestský úrad, Nadácia Chemosvit, Chedos a menší sponzori, ktorým patrí naše poďakovanie.

Pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta Oblastný výbor SZPB v Poprade ocenil medailou za aktívnu pomoc Ing. M. Ľacha, predsedu predstavenstva a. s. Finchem a PaedDr. Rudolfa Abraháma, bývalého primátora mesta.

I napriek tomu, že v ZO ide o vekom starších občanov, ich aktivitu im treba neraz závidieť. V minulom roku veľmi úzko spolupracovali so základnými školami, strednou odbornou školou a knižnicou vo Svite. Zaujímavá a poučná bola októbrová beseda v mestskej knižnici a besedy v školách so žiakmi. Členovia SZPB spolu s Klubom vojenskej histórie im priblížili SNP a zaujali ich novými poznatkami a autentickými historickými uniformami a zbraňami, ktoré používali bojujúce strany.

Za zmienku stojí i náročná práca Ing. Jána Kuruca, člena SZPB, ktorý k 70. výročiu SNP spracoval kroniku, zachytávajúcu spomienky a pamäti žijúcich účastníkov bojov proti fašizmu, ale aj spomienky potomkov.

Na záver výročnej členskej schôdze si členovia organizácie zvolili nový výbor, ktorého predsedom sa stal PaedDr. Rudolf Abrahám a členmi Ing. Iveta Čirská, Irena Čížová, Anna Hanzlíková, Ján Hubáček, Ing. František Klein a Ing. Július Žiak.

A. Hanzlíková, tajomníčka ZO SZPB

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 1-2, 11.februára 2015 Ročník: XIV, strana 4, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Úspechy záujmových krúžkov Centra voľného času

CVČ vo Svite poskytlo aj v tomto školskom roku priestor deťom a mládeži na rozvoj záujmov, neformálne vzdelávanie a zmysluplné využívanie voľného času. Viac ako tristo členov – od detí z materských škôl, mladších i starších žiakov, mládež a dospelých, navštevovalo 35 krúžkov a klubov so zameraním na telovýchovu a šport, jazykové vzdelávanie, techniku, divadelné, tanečné a výtvarné umenie. Pod odborným vedením vedúcich krúžkov a trénerov rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti a talent, rozširovali si vedomosti, trénovali.

Medzi najúspešnejších patria plastikoví modelári (na obr.), ktorí z výstavných súťaží na Slovensku, ale aj z medzinárodnej súťaže v Kopřivnici v Česku, priniesli poháre z popredných umiestnení. V stavbe modelov lietadiel, áut a bojovej techniky sú výborní Marko Jína, Jakub Medvec, Sebastián Živčák, Martin Farkaš, Filip Pacák.

Filip Janík sa stal Majstrom Slovenska v halovej lukostreľbe mládeže v kategórii olympijský luk žiakov do 12 rokov, v kategórii do 15 rokov skončil Juraj Bublík na treťom mieste a v kategórii holý luk žiakov do 10 rokov Fabián Varša bol tiež 3.

Medzi individuálnymi športovcami vyniká člen hasičského krúžku Tomáš Štinčík. V medzinárodných pretekoch Jablonecká hala mladých hasičov v Jablonci nad Nisou zvíťazil v kategórii 6 – 11 ročných žiakov v behu na 60 m s prekážkami.

Mladí divadelníci z divadla ImproOpona slávili úspech na Celoslovenskom festivale amatérskeho divadla detí a mládeže Divadelná tehlička vo Svite. S hrou Madam Colombová sa umiestnili na 3. mieste v kategórii činohra.

Aj ďalší členovia CVČ reprezentujú krúžky, kluby a mesto na rôznych súťažiach a turnajoch. Futbalisti v žiackej futbalovej lige mladších a starších žiakov, basketbalisti v krajskej súťaži KBZPK a BZKK, mladí hasiči na Podtatranskej olympiáde mladých hasičov. Tanečné krúžky vystupovali s choreografiami na besiedkach a akadémiách, členovia krúžku anglického jazyka sa zúčastnili jazykovej olympiády.

Každé dieťa, každý člen mal možnosť zažiť úspech, napĺňať si svoje sny, nájsť si tú svoju správnu záľubu. Poďakovanie patrí predovšetkým trénerom a vedúcim krúžkov za ich odbornú prácu a vedenie krúžkov, vedeniu mesta za podporu záujmovej činnosti našich detí a všetkým partnerom a športovým klubom v meste – Nadácii Chemosvit, BKM Svit, FK Svit, Klubu plastikových modelárov Tatranskí orli, MO SRZ, ŠK Junior SKI, SOŠ, materským, základným a umeleckým školám.

CVČ otvorí svoje brány pre všetkých opäť v septembri. -NK-

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, 14.júla 2015 Ročník: XIV, strana 11, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Šľachetné skutky pred Vianocami

Dovoľujem si aj touto cestou úprimne poďakovať Nadácii Chemosvit za finančný dar vo výške 800 eur, ktorý poskytla na zakúpenie ambulantného nábytku pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite na Ul. kpt. Nálepku. Veľmi si tento šľachetný čin vážime, nakoľko pomôže skvalitniť naše služby ťažko postihnutým klientom.

Zároveň patrí obrovské „ďakujeme“ pánovi Štefanovi Šmálikovi za jeho osobný dar – nový antidekubitný matrac, ktorý pomôže našim obyvateľom tohto zariadenia zmierniť bolesti a skvalitniť ich pobyt v ňom. Je to naozaj pekný skutok, hodný našej vďaky. Sme radi, že stále sa nájdu ľudia, ktorí nielen v tomto predvianočnom čase napĺňajú život takýmito činmi. Ďakujeme!

PhDr. Petronela Bocková, ved.odd.všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností MsÚ

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 12, 16. decembra 2015 Ročník: XIV, strana 3, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2014

Tradičné novoročné stretnutie seniorov

Už po 4-ty krát ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite v spolupráci s Klubom dôchodcov na Štúrovej ul., Klubom Bôrik Pod Skalkou, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a Klubom ABŠ vo Svite zorganizovala novoročné stretnutie s predstaviteľmi mesta a poslancami MsZ.

V kaviarni Spolcentra vo Svite sme takto 29. januára popoludní mohli stretnúť viac ako 100 seniorov, ktorí si od predsedu ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslava Jurčáka vypočuli informáciu o činnosti organizácií zaoberajúcich sa seniormi v meste, ktoré si v roku 2014 pripomína 80 rokov svojho vzniku.

Počas roku 2013 zorganizovali pre nich viacero akcií: napr. tematicko-poznávacie zájazdy, športové hry seniorov, účasť seniorov na súťaži Babička Spiša 2013 a recitačná prehliadka na úrovni okresu Poprad, brigádnická činnosť na pomoc TS mesta v parku pri DOS a Pod Skalkou, vynovenie klubu seniorov Pod Skalkou, besedy a prednášky a mnohé ďalšie aktivity. Všetky smerujú k tomu, aby život v meste bol pre seniorov tvorivý, aby nachádzali v poproduktívnom veku radosť zo života a podľa možností sa zapájali do spoločenského života v meste, napr. aj účasťou pri kladení vencov.

Seniori cestou svojho zástupcu – poslanca v MsZ a troch členov v komisiíi sociálno-zdravotnej predložili v priebehu roka viaceré pripomienky, ktoré mesto podľa možnosti zrealizovalo. V tomto smere sa kladne na adresu činnosti seniorov v meste vyjadril primátor PaedDr. R. Abrahám. To, že seniori vo Svite sú aktívni, nezabudol pripomenúť ani hosť stretnutia – predseda OO JDS v Poprade RNDr. M. Brejčák.

Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpil folklórny súbor Maguráčik a zabávač Jožka Jožka. Zabezpečilo ho Podtatranské osvetové stredisko v Poprade na čele s riaditeľom PaedDr. P. Šucom. V príjemnom prostredí Spolcentra seniori strávili pri spoločenskom posedení aj ďalšie minúty a veru, ťažko sa im odchádzalo zo stretnutia, na ktoré sa tešili po celý rok.

A ako ho hodnotili sami seniori?

Ing. Anton Bezák – „Som veľmi milo prekvapený organizáciou a celým priebehom stretnutia. To, že sa ho zúčastnilo toľko seniorov, primátor mesta a poslanci MsZ svedčí o tom, že vedeniu mesta nie je ľahostajný život ľudí v dôchodkovom veku a že seniori chcú byť aj naďalej aktívni a prospešní pre mesto. Vysoko postavenú latku je treba udržať aj v ďalších rokoch a takéto stretnutia organizovať.“

Oľga Holigová – „To, že sme sa mohli v takomto zložení po roku opäť stetnúť v kaviarni Spolcentra, kde sme prežívali svoju mladosť, svedčí o dobrej organizácii ZO JDS a všetkých organizácií, ktoré sa na organizovaní stretnutia podieľali, vrátane vedenia mesta. Veď medzi nás prišiel primátor, prednosta MsÚ, deväť poslancov MsZ, zástupca vedenia a. s. Chemosvit, predstavitelia Nadácie Chemosvit a ďalší hostia, a to je čo povedať. Všetkým chcem poďakovať, bolo to opäť veľmi milé stretnutie s pekným kultúrnym programom, v peknom prostredí a s ľuďmi, s ktorými sa radi vidíme.“ -ák-

Foto: Eva Potočná

Zdroj:Informačný spravodajca občanov mesta č. 1-2, 12.februára 2014 Ročník: XIII, strana 4, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Memoriál Dušana Budzáka poctený vzácnou návštevou

O ďalší, už VII. ročník spoločensko športového podujatia sa dňa 30. mája 2014 rozrástla história tenisového turnaja organizovaného na pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Výskumného ústavu chemických vlákien (VÚCHV), a. s. vo Svite a zároveň predsedu dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

Turnaj štvorhier sa za početnej účasti odohral už tradične v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum vo Svite a haly hotela Hubert v neďalekej obci Gerlachov. Vzácnym hosťom podujatia bol novozvolený prezident SR Andrej Kiska, ktorý spolu s Michalom Ľachom, predsedom predstavenstva spol. Finchem, a. s., a bývalým generálnym riaditeľom spol. Chemosvit, a. s., za účasti primátora mesta Svit, Rudolfa Abraháma športový deň oficiálne otvorili. Predseda správnej rady Nadácie Chemosvit Jaroslav Lučivjanský od organizátorov prevzal výťažok zo štartovného, ktorý v tomto roku dosiahol výšku 770 EUR a bude použitý na podporu organizácií pracujúcich s mladými športovými talentami v meste Svit a okolí. V napínavom finále sa už po šiestykrát stali neprekonateľ- nými víťazmi turnaja spoluhráči Vladimír Balog – Igor Lupták a s druhým miestom sa tak musela uspokojiť dvojica Jan Vodňanský – Michal Vasilko. Tretie umiestnenie si vybojovali Peter Pisarčík a Ján Budzák.

Cena za bojovnosť putovala zaslúžene do rúk obetavo hrajúcemu Igorovi Husovi a hos- ťom oceneným za najvyššie dosiahnuté skóre v bowlingu sa stal Jaroslav Bočko. Organizátori aj touto cestou srdečne ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku pre detský šport a taktiež partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR), firmám skupiny Chemosvit, a.s., najmä Finchem, a.s. a Chemosvit Fibrochem, a.s., ďalej spoloč- nostiam Respect Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., KPMG Slovensko, s.r.o., Safina Slovakia, s.r.o., Autonova, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., J&T Banka, a.s., Tatrakon, s.r.o., a VÚCHV, a.s. –mb-

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta č. 6, 11. júna 2014 Ročník: XIII, strana 15, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Úspechy záujmových krúžkov Centra voľného času

Takmer tristo členov od detí z materských škôl, mladších i starších žiakov, mládež a dospelých navštevovalo 33 krúžkov a klubov so zameraním na telovýchovu a šport, jazykové vzdelávanie, techniku, divadelné, tanečné a výtvarné umenie. Pod odborným vedením vedúcich krúžkov a trénerov rozvíjali svoje zručnosti, schopnosti a talent, rozširovali si vedomosti a záujmy, trénovali.

Medzi najúspešnejších patria lukostrelci. Filip Janík a Jakub Habaj sa stali majstrami Slovenska v lukostreľ be, Matúš Zboinský bol druhý. V súčasnosti sa zúčastňujú turnajov v rámci Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe. Z posledného v Jasove priniesli až sedem umiestnení na prvých troch miestach v žiackych kategóriách. Plastikoví modelári (na obr.) pravidelne z výstavných súťaží na Slovensku, ale aj medzinárodných súťaží v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku, prinášajú poháre z popredných umiestnení. V stavbe modelov lietadiel, áut, lodí a bojovej techniky sú dobrí Sebastián Živčák, Alex Mudrák, Marko Jína, Martin Farkaš, Samuel Mičian, Matúš Mičian. Mladí divadelníci, hoci pracovali v CVČ prvý rok, slávili úspechy na divadelných doskách. Na Slovenskom festivale neprofesionálneho divadla a prednesu vo Svite – Divadelný Maťko sa umiestnili na 2. mieste v činohre a scénickej miniatúre a na Slovenskom festivale divadla a prednesu v Topoľčanoch – Dielo tvojich rúk získali cenu za herecké výkony. Na záver školského roka sa predstavili premiérou hry Madame Colombová zasahuje.

Aj ďalší členovia CVČ reprezentujú krúžky, kluby a mesto na rôznych súťažiach a turnajoch. Lyžiari vo Východoslovenskej lige a Slovenskom pohári v zjazdovom lyžovaní, futbalisti v 2. žiackej futbalovej lige mladších žiakov U13, basketbalisti v krajskej súťaži KBZPK a BZKK, najmladšie basketbalistky z prípravky na Dňoch minibasketbalu. Rybári na súťaži v love kaprov Svitský kapor, mladí hasiči na Podtatranskej olympiáde mladých hasičov. Ďalšie krúžky sa predstavili na mnohých akciách v našom meste – tanečné krúžky vystupovali s choreografiami na besiedkach a akadémiách, výtvarníci vystavovali svoje dielka v kultúrnom dome, členovia krúžku anglického jazyka sa zúčastnili jazykovej olympiády, basketbaloví prípravkári sa bavili basketbalom.

Každé dieťa malo možnosť zažiť úspech, napĺňať si svoje sny, nájsť si tú svoju správnu záľubu a zmysluplnú činnosť. Poďakovanie patrí predovšetkým všetkým trénerom a vedúcim krúžkov za ich odbornú prácu a vedenie krúžkov, vedeniu mesta a pracovníkom mestského úradu za podporu záujmovej činnosti našich detí a všetkým partnerom a športovým klubom v meste – Nadácii Chemosvit, BKM Svit, FK Svit, Klubu plastikových modelárov Tatranský orli, MO SRZ, ŠK Junior SKI, SOŠ, materským, základným a umeleckým školám.

Centrum voľného času otvorí svoje brány pre všetkých opäť v septembri.

Naďa Kumorovitzová

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 7-8, 10. júla 2014 Ročník: XIII, strana 15, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Už 42 rokov pomáhame zdravotne postihnutým

V našom meste je viacero organizácií, ktoré aktívne zapájajú seniorov do kultúrno-spoločenských akcií a organizujú pre nich rôzne prednášky so sociálnou a zdravotnou tematikou. Jednou z nich je aj naša organizácia, Zväz zdravotne postihnutých. Tohto roku oslavuje 42. výročie svojho vzniku a tak sme si na slávnostnom stretnutí 5. 9. 2014 s pozvanými hosťami zaspomínali na založenie organizácie.

Pretože prvú kroniku zachytávajúcu tieto udalosti nemáme, museli sme požiadať žijúcich pamätníkov, aby nás oboznámili so vznikom vtedajšieho Zväzu invalidov. Tak sa organizácia pôvodne volala. ZO bola založená v apríli 1972 a pri jej založení boli O. Rusnák, MUDr. Lesný, Anna Knapcová, Marta Burčíková, p. Hološková, Hámor, Martinková, Jendralová, Macuráková. Ďalšími členmi boli p. Sokolová a Tomášová.

Prvou predsedníčkou bola pani Knapcová, neskôr p. Čičmanec a B.Točeková, p. Dudášová a v súčasnosti od r. 2002 je predsedníčkou Ing. Ľubica Kuzmíková. Organizácia bola spočiatku riadená Ústredným výborom z Bratislavy, neskôr sa Bratislava odlúčila a ZO podlieha dodnes Ústrednej rade v Martine. Zväz invalidov mal spočiatku veľ ké výhody. Rekondičné pobyty boli Ústredným výborom členom plne hradené. Činnosť organizácie bola riadená Okresným výborom a pracovala v podstate tak ako dnes.

Ak by sme mali porovnať činnosť organizácie v minulosti a dnes, konšatujeme, že dnes si každá organizácia pripravuje program bez pokynov okresnej rady, sama si zháňa sponzorov. Ústredie nám neposkytuje žiadne finančné prostriedky a rekondičné pobyty sú s veľmi malou zľavou plne hradené členmi. Po skončení sponzoringu z a.s. Chemosvit dostávame finančné prostriedky z MsÚ Svit a sponzorov, ktorými sú JUDr. Bezák, Milan Čekan, donedávna spoločnosť Chedos a.s. a veľmi nám vychádza v ústrety Nadácia Chemosvit. Chceli by sme sa všetkým aj touto cestou poďakovať za ich ochotu a porozumenie, veď iba zo srdca dávajú a nechcú za to nič.

Ďalšími ochotnými sú K. Troppová, ktorá nás každoročne aj dvakrát informuje o zdravotných pomôckach, liekoch a na požiadanie si pripraví prednášku na konkrétnu zdravotnú tému, Mgr. D. Lörenčíková o aktuálnych sociálnych zákonoch a pomáha nám s vybavením rôznych zdravotných pomôcok a iných nárokov pre zlepšenie života zdravotne postihnutých.

Okrem výletov, návštev divadla, prednášok máme aj vedomostné súťaže. Spolupracujeme aj s organizáciami ABŠ, SZPB a Jednotou dôchodcov a naše poďakovanie patrí obom MŠ a ZUŠ v meste.

Chceme aj naďalej robiť pre občanov so zdravotným postihnutím akcie, ktoré ich zaujmú. Ak by sa chcel stať niekto naším členom, radi ho prijmeme, aj jeho nápady a spolupráca prispeje k ešte lepšej činnosti našej organizácie.

Ing. Ľ.Kuzmíková

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 10, 15. októbra 2014 Ročník: XIII, strana 9, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Fascinujúca výstava „Tutanchamón“

Druhého októbra sme mali možnosť navštíviť v bratislavskej Inchebe výnimočnú výstavu s názvom Tutanchamón – jeho hrobka a poklady. Táto výstava je vskutku výnimočná. A to nielen svojím rozsahom, ale aj spôsobom vystavenia exponátov. Návštevník má možnosť obdivovať viac ako tisíc presných replík predmetov (vyrobených pod prísnym dohľadom odborníkov) nájdených v hrobke faraóna Tutanchamóna. Je všeobecne známe, že ide o jedinú doteraz nájdenú, nevykradnutú hrobku egyptského faraóna. Pritom išlo o faraóna nevýznamného, ktorý nastúpil na trón vo veku 9 rokov a zomrel vo veku 18 rokov a počas svojej vlády nestihol urobiť nič významné, čím by sa zapísal do staroegyptských dejín. Ako sa o ňom výstižne vyjadril objaviteľ jeho hrobky Howard Carter: „Jedinou pozoruhodnosťou v jeho živote bolo, že zomrel a bol pochovaný“.

Ale ako bol pochovaný?! S množstvom pokladov nezmerateľnej hodnoty. Vidieť, hoci len ich verné repliky, je úžasné. Chválime i zvolený spôsob ich vystavenia. Sú vystavené tak, že návštevník sa ocitá priamo v Tutanchamónovej hrobke v Údolí kráľov a exponáty vidí presne tak, ako ich zazreli ich nálezcovia – archeológ Howard Carter a jeho mecenáš lord Carnarvon.

Musíme skonštatovať – výstava naozaj stojí za vzhliadnutie.

Po tejto „megadávke“ sme ešte strávili nejaký čas v Bratislave. Veď mnohí z nás ju navštívili po prvýkrát. Prezreli sme si nádvorie bratislavského hradu s krásnou panorámou mesta, navštívili sme Dóm sv. Martina, prešli sme starým mestom od Michalskej brány cez Hlavné námestie okolo historickej budovy Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovo námestie.

Čo dodať na záver? Veľké poďakovanie. Komu? Nadácii Chemosvit, ktorá nám svojím finančným príspevkom umožnila túto exkurziu uskutočniť. Bez ich pomoci by bola pre nás finančne nedostupná. Ďakujeme!

Žiaci 6. a 7. ročníka, ZŠ Komenského

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 10, 15. októbra 2014 Ročník: XIII, strana 11, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Rekordná Detská tour Petra Sagana vo Svite

Celkovo viac ako 1200 malých aj veľkých cyklistov so sprievodom a veľa priaznivcov cyklistiky zavítalo počas druhého augustového víkendu do Svitu. Inak pokojné naše mesto tradične ožilo vďaka podujatiu, ktoré väčšina z nás pozná pod súhrnným názvom HORAL.

Popri už tradičných dlhoročných pretekoch HORAL (horský cyklomaratón), HORAL TOUR (trojdňový etapový cyklomaratón) bolo v nedeľu na programe aj podujatie pre deti HORAL JUNIOR – opäť podporené Nadáciou Chemosvit –, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v rámci novovzniknutého seriálu Detská tour Petra Sagana.

Meno v súčasnosti azda najpopulárnejšieho slovenského športovca spôsobilo doslova explóziu v počte účastníkov. Do Svitu prišlo na Detskú tour 351 mladých cyklistov, ktorí by chceli kráčať v šľapajach svojho vzoru. Takýto počet účastníkov nebol doteraz na žiadnom podujatí Detskej tour! Dokonca ani preteky v Bratislave nemali väčšiu účasť a ani následné kolá seriálu pri Spišskom hrade a v Slovenskom raji sa Svitu nevyrovnali čo sa týka počtu účastníkov.

Bolo skvelé sledovať predovšetkým najmenšie deti, ako sa nechali pohltiť atmosférou veľkých pretekov. Nuž a starostliví rodičia by najradšej svojim ratolestiam poskytli všetky svoje sily a schopnosti.

Každé dieťa si okrem zážitkov a spomienok odnášalo so sebou účastnícky diplom s podpisom Petra Sagana, pamätnú medailu s obrázkom svojho idolu a tí najlepší sa stali majiteľmi trofeje, ktorou bola vydarená plastika v podobe cyklistu.

Medzi šťastných majiteľov patrili aj deti z nášho regiónu, ktoré sa v celoslovenskej konkurencii nenechali zahanbiť. Z našich vynikol najmä Daniel Imrich, ktorý suverénnym spôsobom zvíťazil vo svojej kategórii. Na spôsobe a technike Danielovej jazdy bolo vidieť, že akiste disponuje talentom, ktorý by bolo vhodné ďalej rozvíjať.

Spolupráca regiónu a príležitosť pre deti

Kvalitu organizácie pretekov vo Svite ocenili všetci účastníci a slovami chvály nešetril ani riaditeľ Detskej tour Petra Sagana pán Peter Zánický, ktorý bol Saganovým trénerom v jeho mládežníckom období. Podujatie takéhoto rangu nie je možné uskutočniť bez nezištnej pomoci značného počtu dobrovoľníkov. Tento rok pomáhalo na podujatí HORAL celkovo takmer 250 dobrovoľníkov. Okrem nich patrí veľká vďaka mestu Svit a jeho organizáciám, ktoré sa taktiež výraznou mierou podieľali na úspešnom priebehu akcie. HORAL je zároveň dobrým príkladom toho, ako môžu mestá a obce v našom regióne spolupracovať, a teda podporovať záujem o náš región, ktorý určite stojí za to, aby prilákal návštevníkov. Vďaka preto patrí obciam, organizáciám a občanom Lučivnej, Šuňavy, Štrby, Štrbského Plesa, Vikartoviec, Liptovskej Tepličky, Mengusoviec, Štôly, Batizoviec a Spišského Bystrého.

Jednou z najlepších ciest, ako priviesť detí k aktívnemu tráveniu voľného času, je totiž poskytnúť im niečo, čo ich zaujme a zabaví.

Sviťania môžu byť hrdí na to, že v našom malebnom mestečku máme niekoľ ko podujatí, ktoré sú schopné pripraviť hodnotný zážitok a osloviť mládež nielen z blízkeho okolia, ale aj z celého Slovenska a zahraničia. Mimochodom, na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili aj dvaja pretekári z ďalekej Austrálie.

V tejto súvislosti určite netreba zabúdať na Streetball fest, ktorý pod taktovkou Ing. Jána Drobného taktiež patrí k najnavštevovanejším podujatiam svojho druhu na Slovensku.

Najlepšie výsledky detí z nášho regiónu:

Marek Pukač (Tatr. Štrba): 3. miesto v kategórii Baby chlapci
Dominika Bodyová (Svit): 2. miesto v kategórii Mini dievčatá
Júlia Kovalová (Svit): 3. miesto v kategórii Mini dievčatá
Jakub Vavrošek (Kežmarok): 3. miesto v kategórii Mini chlapci
Daniel Imrich (Svit): 1. miesto v kategórii Mladší žiaci
Adrián Turek (Kežmarok): 2. miesto v kategórii Mladší žiaci
Dominika Turócziová (Poprad): 1. miesto v kategórii Staršie žiačky

Ing. Ivan Zima, predseda ŠK HORAL

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 10, 15. októbra 2014 Ročník: XIII, strana 14, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Divadelná tehlička 2014

Pro Meliori, nezisková organizácia zo Svitu spolu s pani Eliškou Zimovou, organizátorkou predošlého ročníka nadviazali na minuloročný celoslovenský festival amatérského divadla DIVADELNÝ MAŤKO. Kvôli podobnosti názvu so Šalianským Maťkom sa pozmenil tentokrát názov pre ďalšie ročníky a tak sa festival konal od 20.do 22. novembra pod novým názvom “Divadelná tehlička”. Prečo tehlička? Nuž, lebo práve naše mesto Svit je charakteristické baťovými tehlovými neomietanými domami.

Festival tohto roku narástol do nebývalých rozmerov. Už len tým, že sa ho zúčastnilo 23 divadelných súborov, 203 účinkujúcich, ktorí odohrali celkom 42 predstavení. V časti prednesovej sa prezentovalo 47 mladých talentovaných recitátorov. Z uvedeného je zrejmé, že odborné poroty mali náročnú, neľahkú úlohu. Do Svitu prišli kolektívy a jednotlivci naozaj z celého Slovenska – od Košíc až po Bratislavu.

V divadelnej sále bolo okrem súťažných vystúpení i zopár predstavení pre verejnosť, ktoré boli nesúťažné.V dramatickej časti si najúspešnejšie počínali ZUŠ z Malaciek a Konzervatórium v Košiciach. Naši domáci Impro opona zo Svitu získali 3. miesto v kategórii činohra ZŠ za hru Madam Colombová zasahuje

Vyvrcholením festivalu bolo večerné divadelné predstavenie Divadla Teatro Colorato z Bratislavy, ktoré v réžii Sviťana P. Weincillera uviedlo hru o živote talianskeho renesančného umelca Michalangela.

Svit sa tak dostal na pár dní do povedomia divadelného amatérskeho sveta na Slovensku vďaka obetavým organizátorom a sponzorom. Poďakovanie patrí najmä Eliške Zimovej a Michalovi Machalovi, na pleciach ktorých festival stál. Ďalej dobrovoľným pomocníkom a sponzorom, ktorými boli Alto Slovakia s. r. o., Nadácia Chemosvit, Terichem, a. s., čerpacia stanica Gulf Svit (p. Vavrásek), Fitness club Svit (p. Mička), Taxi a servis GP (p. Hutník), Melina (p. Filipská), hotel Solisko Štrbské Pleso, Koliba Svit, BOP, Kvetinárstvo Gabika, Dolghi, Spolcentrum, Nordcam.

Festival sa posunul, veríme, ešte k úspešnejším ďalším ročníkom. -vž-

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta 12, 16.12.2014 Ročník: XIII, strana 6, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny

Rok 2013

Stretnutie seniorov

Už po tretíkrát výbor ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku vo Svite organizoval novoročné stretnutie seniorov mesta Svit s primátorom a poslancami MsZ. Tohtoročné sa opäť uskutočnilo v kaviarni Spolcentra vo Svite v stredu 23. 1. 2013.

Nebolo však určené ako po uplynulé dva roky len pre členov JDS a klubov seniorov, ale pozvaní boli aj členovia klubu Absolventov Baťovej školy, MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Teda všetkých organizácií na území mesta, ktoré sa zaoberajú činnosťou seniorov. Predseda ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslav Jurčák privítal okrem 127 prítomných seniorov aj 22 hostí, medzi nimi poslanca NR SR PaedDr. Petra Šucu, RNDr. Michala Brejčáka, predsedu OO JDS v Poprade, predsedu predstavenstva Chemosvit, a. s., a riaditeľa spoločnosti Chemosvit Folie, a. s., Ing. Jaroslava Mervarta a primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma. Na stretnutie boli pozvaní aj predseda Mestskej organizácie JDS v Poprade Mgr. F. Gordiak a predsedníčka ZO Xenón M. Cibuľášová ako aj predseda Klubu Smer SD vo Svite L. Havlík. Medzi seniorov prišli i poslanci MsZ vo Svite MUDr. J. Lörincz, Ing. L. Jašš, M. Martočko, Ing. I. Zima. M. Lopušniak, Mgr. M. Smatanová, J. Babčák ako aj vedúci pracovníci MsÚ vo Svite Ing. A. Balogová, Ing. J. Dluhý, Ing. J. Žiak, Ing. D. Meriačová, Ing. A. Kromková.

Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom organizácií seniorov informovať primátora mesta a hostí o svojej činnosti za rok 2012 a o aktivitách na rok 2013.

Druhá časť programu pod názvom „SAMI SEBE“ poukázala na schopnosti seniorov vysporiadať sa so samotou, a to napríklad kultúrno kultúrno-spoločenskou činnosťou. A tá je rozsiahla, čo ukázali seniori pod vedením Alexandra Tokára v rôznych scénkach – paródiou na spartakiádu počnúc a scénkou „Tetky zo Spiša“ v podaní M. Voščekovej končiac. Po tomto vystúpení posedenie seniorom spríjemnila ľudová hudba Bystrianka.

Veľká rodina seniorov mesta Svit takto v reprezentačných priestoroch Spolcentra prežila veľmi príjemné chvíle, ktoré im určite ostanú dlho v pamäti.

Výbor ZO JDS vo Svite sa podujal takéto stretnutie pripraviť s ďalšími organizáciami aj za pomoci mesta Svit a Nadácie Chemosvit, ktorým patrí od organizátorov stretnutia úprimné poďakovanie. Týmto stretnutím sa opať ukázalo, že mestské orgány ale i podnikateľské subjekty, ako napr. je spoločnosť Chemosvit, a. s., si vážia starších spoluobčanov, bývalých zamestnancov a podľa možnosti podporujú aj takéto stretnutia, ktoré pre seniorov mesta majú veľký význam. Veď nemalým tohtoročným povzbudením seniorov bola nielen početná účasť hostí, ale i pozdravy od P. Šucu, J. Mervarta a R. Abraháma. -ák-

Foto: E. Potočná, A.Gejdošová

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta, 1-2/2013, Ročník: XII., 8. februára 2013, s. 4, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Ďakujeme deťom!

Prvého marca dopoludnia praskal náš Dom kultúry vo Svite vo švíkoch – deti vo veku od 2-8 rokov si užili koncert Spievankovo umelcov Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho . Musíme priznať, že lístky sa minuli za 5 dní a je pár rodín, ktoré sa bohužiaľ, z kapacitných dôvodov na koncert nedostali… Keď je niečo umelecky kvalitné, predá sa to samo! A týmto smerom sme sa rozhodli v našom občianskom združení celý tento rok ísť. Pre malé deti je Spievankovo „totálna špička“, tak, ako pre teenegerov Majk Spirit, pre milovníkov kvalitnej knihy a cestovania Boris Filan a pre zážitok z koncertu kapela IMT Smile s Ivanom Táslerom. A práve na ich koncert vás na futbalový štadión do Svitu 25.mája o 20,00 hod. srdečne pozývam.

Za podporu koncertu Spievankovo ďakujeme Nadácii Chemosvit a Baliarňam obchodu Poprad.

Mgr. Milan Špiner, predseda Klubu rozvoja kult. a šport. činnost

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta, 3/2013, Ročník: XII., 13. marca 2013, s. 11, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Dni mesta Svit

Rok čo rok sa posledný júnový víkend konajú Dni nášho mesta, ktoré majú viacero sprievodných podujatí

Začínajú sa slávnostne v piatok odovzdávaním mestských ocenení. Tentokrát to najvyššie – Cenu mesta odovzdal primátor R. Abrahám bývalému predsedovi MsNV Jánovi Eštvánikovi, ktorého na ocenenie navrhla ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a Klub absolventov Baťovej školy. Získal ju za zásluhy o rozvoj mesta a úspešnú angažovanosť v seniorskom a záhradkárskom hnutí.

V prítomnosti starostu z družobnej Českej Třebovej Jaroslava Zedníka a delegácie z poľského mesta Knurów na čele so zástupkyňou prezidenta mesta p. Zwierzińskou R. Abrahám odovzdal aj päť Cien primátora. Prvá išla do rúk riaditeľky ZŠ na Ul.Komenského Mgr. Anny Coganovej za dlhoročnú pedagogickú a úspešnú riadiacu prácu vo funkcii riaditeľ ky ZŠ Komenského ul. vo Svite.

Tá mala v hľadisku i na javisku obrovskú rodinu gratulantov –početný kolektív učiteliek menovanej školy. Ďalšie Ceny primátora prevzal Ing. Ján Kuruc za prínos pre rozvoj mesta a Chemosvitu, a. s., a záslužnú prácu pri zdokumentovaní histórie Svitu a Jozef Ištvánik za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v ZUŠ vo Svite a angažovanosť v kultúrnom dianí v meste . Štvrtú Cenu primátora v poradí získala Nadácia Chemosvit za 10-ročnú podporu športu, kultúry, školstva, zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste Svit.

Na záver prevzal toto ocenenie kolektív autorov monografie „História jednej myšlienky“ za úspešné 2. miesto v celoslovenskej súťaži monografií a odborne kvalitnú propagáciu mesta Svit. …

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta, 7-8/2013, Ročník: XII., 17. Júla 2013, s. 1 https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Tenisový Memoriál Dušana Budzáka už po šiestykrát

Pokračovaním peknej tradície a v poradí už VI.ročníkom spoločensko-športového podujatia si dňa 13. júna 2013 jeho účastníci pripomenuli pamiatku Dušana Budzáka, bývalého dlhoročného predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚCHV a.s. vo Svite a predsedu Dozornej rady Zväzu chem. a farmaceut. priemyslu SR.

Turnaj štvorhier sa za početnej účasti odohral už tradične v priestoroch tenisovej haly hotela Spolcentrum vo Svite a haly hotela Hubert v neďalekej obci Gerlachov. Podujatie oficiálne otvoril predseda predstavenstva spol. Finchem, a.s. a bývalý generálny riaditeľ spol. Chemosvit a.s. pán Michal Ľach.

Predseda a podpredseda správnej rady Nadácie Chemosvit, Jaroslav Lučivjanský a Jaroslav Mervart od organizátorov prevzali aj v tomto roku výťažok zo štartovného, ktorý bude použitý na podporu organizácií pracujúcich s mladými športovými talentami v meste Svit a okolí. Ocenili myšlienku, ktorá sa ako súčasť podujatia úspešne ujala a dodáva mu okrem priateľskej a neformálnej atmosféry aj hlbší a charitatívny rozmer.

Tohtoročným víťazom turnaja sa stala dvojica Vladimír Balog – Igor Lupták a potvrdili tak opäť svoju veľmi ťažkú poraziteľnosť. 2. miesto obsadila a prekvapením turnaja sa stala dvojica Flavián Dudaško – Michal Vasilko a na 3. mieste sa umiestnila dvojica Michal Naď – Michal Naď ml.

Cena za bojovnosť putovala zaslúžene do rúk obetavo hrajúcemu Petrovi Ferjančekovi a hosťom oceneným za najvyššie dosiahnuté skóre v bowlingu sa stal Peter Maček. Keďže podujatiu už tradične dominuje silná mužská konkurencia, spoločnosť Tatrakon sa rozhodla udeliť mimoriadnu cenu za odvahu a účasť Zuzane Galicovej, jedinej zástupkyni ženského tenisu na turnaji.

Organizátori aj touto cestou srdečne ďakujú všetkým, ktorí podporili zbierku pre detský šport a taktiež partnerom, bez ktorých by turnaj nemohol existovať, a to: Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, firmám skupiny Chemosvit, a. s., najmä Finchem, a. s., a Chemosvit Fibrochem, a. s., ďalej spoločnostiam Respect Slovakia, s.r.o., Slovanet, a. s., Safina Slovakia, s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., J&T Banka, a. s., Hotel Teniscentrum, Tatranská Lomnica, Tatrakon, s.r.o., Tempus Bavaria, s.r.o., VÚCHV, a. s., a Pekárni Hôrka, s.r.o. Martin Budzák

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta, 7-8/2013, Ročník: XII., 17. Júla 2013, s. 13, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny


Svitské divadelné dni boli veľkým maratónom

Sála Domu kultúry sa vo štvrtok 20. novembra stala dejiskom otvorenia celoslovenského festivalu neprofesionálneho divadla a prednesu poézie a prózy pod názvom Divadelný Maťko. Centrum voľného času bolo hlavným organizátorom a vzalo si na svoje plecia neľahkú úlohu. Napriek tomu ju so cťou zvládlo. Vďaka nadšencom, ktorí od prvej chvíle pripravovali všetko potrebné pre úspešný priebeh festivalu. Do Svitu zavítalo a vystúpilo cez 200 účinkujúcich z rôznych kútov Slovenska.

Počas troch dní sa z dielne 15-tich divadelných kolektívov dostalo na javisko 28 súťažných vystúpení, z 12-tich škôl sa v rámci umeleckého prednesu predstavilo 31 recitátorov. Prednes sa konal nad poštou a porote predsedala Mirizma Kirkov. Divadelníci mali skutočne exkluzívnu porotu v osobách manželov Kvety a Jozefa Stražanovcov, herečky Zuzany Haasovej a úspešného režiséra Petra Weinczillera, ktorý tejto porote predsedal.

Okrem súťažiacich na festivale vystúpili i hostia – Divadlo pri AU v B. Bystrici, Divadlo Kamikadze z Košíc, Teatro Colorato z Bratislavy a mímovia Martin a Aďo z Popradu so svojou show. Bol to veľ ký maratón vystúpení, ktorý vyvrcholil v sobotu slávnostným vyhodnotením.

Úspešne si počínali i naši domáci – ImproOpona Svit. V kategórii činohra i scénická miniatúra získali dve 2. miesta, odniesli si aj Cenu za najkrajšie kostýmy (Ako sa začala a skončila Trójska vojna), Lenka a Zuzana Zimové získali cenu za herecký výkon a Martin Fečunda. Cenu poroty za tvorivé nasadenie pri oživení tradície divadla vo Svite. V umeleckom prednese uspeli Janka Petrovská – 2. miesto a Zdenko Ďurana -3. miesto. Peter Fris zo SOŠ získal 2. miesto v kategórii stredných škôl.

Večerné predstavenie hostí z Bratislavy (Ó sláva hviezd ó sláva) sa tešilo aj priazni svitských divákov a bolo skutočným „bombónikom“ festivalu.

Prvý ročník festivalu sa teda podaril. Aj s chybičkami, ktoré sa nutne pri pilotnom festivale vyskytnú a ktoré by sa pri ďalšom ročníku nemali opakovať. Ten nastávajúci sa v prípade priaznivých finančných možností bude konať už pod novým názvom.

Veľké poďakovanie patrí Mestu Svit, Nadácii Chemosvit, firme DIAMON, SINTRE, s. r. o, Alto Sklovakia, s. r. o., Baliarňam obchodu Poprad a predajni Kvety Gabika. Za celý štáb dobrovoľníkov patrí poďakovanie najmä E. Zimovej, M. Fečundovi, H. Gejdošovej, J. Bobulovej, M. Bartkovej, H. Kysuckej a P. Prokopovi.

V. Žoldáková

Zdroj: Informačný spravodajca občanov mesta, 128/2013, Ročník: XII., 16. decembra 2013, s. 9, https://www.svit.sk/obcan/mestske-noviny