Priority poskytnutia pomoci

Nezobraziť v novinkách

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít:

 1. Zamestnanci skupiny Chemosvit, žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma)
 2. Zamestnanci skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
 3. Starší bývalí, resp. invalidní zamestnanci skupiny Chemosvit, nachádzajúci sa v núdzi
 4. Podpora sociálnych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 5. Podpora telesne postihnutých žiakov a študentov, najmä z podtatranského regiónu
 6. Podpora zdravotníckych zariadení
 7. Podpora škôl a vzdelávacích zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 8. Podpora talentovaných žiakov a študentov
 9. Podpora na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä v podtatranskej oblasti (financovanie kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá)
 10. Podpora športu a telovýchovy, najmä v podtatranskej oblasti
 11. Podpora vedy