Naše slniečka

Nezaradené

Autormi farebného pozadia s motívom Naše Slniečka sú žiaci Základnej umeleckej školy vo Svite. Tieto motívy boli použité pre zostavenie stolového kalendára na rok 2009.

Kalendár Naše slniečka, zostavený z výtvarných prác týchto talentovaných detí pod vedením pedagogičky Aleny Kolumberovej v spolupráci s oddelením priemyselného dizajnu Chemosvitu Folie, a. s., získal 12. marca 2009 v Banskej Bystrici v celoštátnej súťaži o Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2009 prvé miesto.

Kalendár bol vydaný za podpory Nadácie CHEMOSVIT.