Pomoc žiadateľom by nebola samozrejme možná bez príspevkov darcov, ktorými sú nielen vlastní zamestnanci skupiny firiem Chemosvit a Finchem, ale aj príjmy z 2 % z dane z príjmu, dary rôznych sponzorov či cielené akcie – ako je napr. každoročný Memoriál Dušana Budzáka – spoločensko-charitatívny tenisový turnaj.

Významnou charitatívnou akciou v spoločnosti je každoročná predvianočná zbierka – HODINOVÁ MZDA PRE NADÁCIU CHEMOSVIT, ktorá umožňuje zamestnancom skupiny FINCHEM a CHEMOSVIT participovať na získavaní finančných prostriedkov, vďaka ktorým je možné riešiť žiadosti žiadateľov v rámci zásad zakotvených v nadačnej listine. Na základe výšky finančných príspevkov, ktoré prídu z každoročných vianočných zbierok na účet nadácie, možno skonštatovať, že zamestnanci našich firiem sú stotožnení s myšlienkou firemnej filantropie a patrí im veľká vďaka za štedrosť a ochotu podporovať nadáciu a teda aj svoju spoločnosť, ktorá je zároveň zakladateľom nadácie.

Preto správna rada Nadácie CHEMOSVIT aj touto cestou ďakuje všetkým svojim donorom – zamestnancom skupín FINCHEM a CHEMOSVIT, dcérskym spoločnostiam skupín FINCHEM a CHEMOSVIT (TERICHEM TERVAKOSKI, a.s., CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., CHEMOSVIT, a.s., FINCHEM INSURANCE, s.r.o., FINCHEM, a.s., TATRAFAN,s.r.o., CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.) a účastníkom tenisového turnaja štvorhier, ktorý sa každý rok koná pod záštitou Ing. Martina Budzáka, generálneho riaditeľa VÚCHV.

V roku 2015 záštitu nad 8. ročníkom tenisového turnaja prevzal prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa otvorenia memoriálu aj osobne zúčastnil.

Ceny víťazom 10. ročníka turnaja Memoriál Dušana Budzáka vo Svite v júni 2017 odovzdala slávna slovenská tenistka Daniela Hantuchová. „Memoriál Dušana Budzáka mal veľmi príjemnú atmosféru, všetci účastníci bojovali o sto šesť a boli veľmi fajn. Som veľmi rada, že som mohla byť jeho súčasťou. Úroveň turnaja bola veľmi dobrá, je krásne vidieť s akým nadšením a láskou sa hrá tenis vo všetkých kútoch sveta,“ uviedla Daniela Hantuchová po turnaji, ktorého sa tiež zúčastnil člen Siene slávy slovenského tenisu Branislav Stankovič. Aj on sa vo Svite cítil veľmi dobre. „S priateľmi na tenise je človek vždy veľmi rád. Chlapi sa snažili a vôbec sa nešetrili. Vidno, že trénujú a tenis ich baví…“

V júni 2018 bola naštartovaná 2. desaťročnica spoločensko-charitatívno-tenisového turnaja v štvorhre s titulom XI. ročník Memoriál Dušana Budzáka. Počas podujatia všetkých veľmi potešila prítomnosť a podpora viacerých významných hostí, medzi ktorými nechýbali bývalý tenisový reprezentant a organizátor najväčšieho mužského antukového turnaja na Slovensku, pán Branislav Stankovič, ako aj primátor mesta Svit, pán Miroslav Škvarek.

Vďaka tým, ktorí vždy radi prispejú na dobrú vec, sa na podporu športu pre deti zo sociálne slabších rodín zo Svitu a okolia a iné charitatívne ciele prerozdelilo počas existencie turnaja celkovo už 8 830 EUR.